Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English with Charlie and Taylor

Skapad 2019-08-16 10:15 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Engelska
Hi there ang hello! It´s time to fly, time to go. There´s much to learn so come with me. Jump on the flying carpet and you will see. Taylor and I will show you the way. Enjoy the ride and learn English every day!

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

 • Förstå tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Förstå enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • Göra enkla presentationer.
 • Göra enkla beskrivningar och meddelanden.

 

Så här arbetar vi:

Vi utgår från Champ textbook och Champ workbook.

Vi läser, lyssnar och samtalar om texterna i boken.

Lär oss nya ord genom att skriva, tala, leka, sjunga.

Vi tränar på vanliga och användbara fraser genom praktiska övningar.

Bedömning:

För godtagbara kunskaper ska du:

 • med viss hjälp kunna läsa en enklare text med dialogfraser
 • med viss hjälp kunna skriva enklare meningar 
 • kunna skriva vanligt förekommande ord från våra texter
 • delta i enkla konversationer på engelska

För mer än godtagbara kunskaper ska du:

 • utan hjälp kunna skriva minst två enklare texter i olika texttyper

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
English with Charlie and Taylor

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
Kan med viss hjälp läsa en enklare text med dialogfraser
Skriva
Kan med viss hjälp skriva enklare meningar
Kan utan hjälp skriva minst två enklare texter i olika texttyper
Ordförråd
Kan skriva vanligt förekommande ord från våra texter
Tala
Deltar i enkla konversationer på engelska
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: