Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klubbenråd Fripp

Skapad 2019-08-16 10:31 i Askebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Bild
klubbenråd

Innehåll

Nuläge (Genom observationer, frågor, diskussioner och analys av hela eller delar av verksamheten tas ett nuläge fram med utgångspunkt
från skolans styrdokument + anpassningar för aktuell elevgrupp.)

 ny  i verksamheten. vet inte vad eleverna vill göra eller deras intressen

 

 

Koppling till skolundervisningen

 

 

 

Uppgifter

 • Beskrivning av arbetsgång

 • Checklista (t ex material, vem ansvarar för vad)

 • Dokumentation (beskriv dokumentationsform, t ex bild, film eller anteckningar för respektive aktivitet)

 • Så här ger vi positiv förstärkning till eleverna

 • Så här ska vi utvärdera arbetet tillsammans med eleverna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: