Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring,

Skapad 2019-08-16 10:33 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Matematik
Vi börjar med kapitel 4

Innehåll

Centralt innehåll

Det här kommer vi att jobba med

 • använda sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa olika vardagliga problem.
 • använda förändringsfaktor, även vid upprepade förändringar.
 • egenskaper hos olika slags funktioner.
 • tolka och rita grafer.
 • beskriva linjära funktioner matematiskt.
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.
 • förklara och motivera utifrån följande begrepp: procent, procentenhet, promille, förändringsfaktor, funktion, koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjär funktion, värdetabell, graf, oberoende variabel, beroende variabel, riktningskoefficient, proportionalitet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: