Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självkänsla

Skapad 2019-08-16 10:33 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vem är just jag, varför är jag unik? Vad kan jag bäst, vad gillar jag mest? Se på mig!

Innehåll

Denna termin vill vi rikta blicken mot våra barn som är unika, kan, vet och lär sig så mycket varje dag! Genom temaarbete kring ”Vem är jag?” vill vi ge varje barn utrymme att visa vem hen är, lyfta styrkor, få syn på intressen och gemensamt upptäcka våra olikheter för att i sin tur får en bättre förståelse för gruppdynamik och gemenskap här på Grytet. Att arbeta med en mindre barngrupp ger oss tid för gemensam reflektion och lugn och ro för barnen att vara sig själva och förmedla tankar och åsikter om sin vardag. Vårt gemensamma mål är att varje barns självkänsla ska stärkas och att alla ska känna sig som en självklar, viktig och uppskattad del av barngruppen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: