👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friktion, tyngdkraft, tyngdpunkt och jämvikt

Skapad 2019-08-16 10:35 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Pedagogisk planering för friktion och tyngdkraft.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt, jämnvikt och balans i relation till lek och rörelse bland annat

Innehåll

 

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • kunna samtala om tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • utifrån instruktioner utföra undersökningar i fysik, och använda fysikens begrepp för att beskriva och förklara fysikaliska samband.
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Du kommer få möjligheten att:

 • förutspå och undersöka friktion, tyngdkraft, tyngdpunkt och jämvikt med hjälp av bland annat skolgårdens lekredskap.
 • läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt
 • se filmer
 • lyssna på genomgångar
 • samtala och diskutera
 • jobba i arbetsboken i NO

Det här kommer vi att bedöma:

 • ditt deltagandet vid det praktiska arbetet av rutschkanan, gungbrädan och klätterställningen
 • om du i korta drag kan beskriva hur friktion fungerar och hur vi kan påverka den, med hjälp av dina tidigare undersökningar och dokumentationer.
 • om du kan redogöra skillnaden på hög och låg friktion
 • om du kan använda begreppet tyngdkraft (gravitation) och falla fritt i lek och rörelse.
 • om du kan hitta tyngdpunkten på en linjal.
 • redogöra för hur en skapar jämvikt på en gungbräda (genom att flytta sig närmare eller längre ut från mittpunkten) genom att visa och förklara muntligt eller i text.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans

Begreppet tyngdkraft
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet tyngdkraft. Du kan diskutera och ge exempel på när vi märker av tyngdkraften.
Begreppet friktion
Du känner till begreppet friktion och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet friktion och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet friktion. Du kan diskutera och ge exempel på när friktionen är hög och låg.
Begreppen jämvikt och balans
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara dem med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara vad de betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppen jämvikt och balans. Du kan diskutera kring vad som krävs för att få jämvikt och balans.
Undersökningar
Du utför undersökningar, ställer hypoteser och dokumenterar i samarbete med andra.
Du deltar i undersökningar kring tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Du får hjälp av en vuxen eller en kamrat för att ställa hypoteser, diskutera resultat och dokumentera.
Du deltar i undersökningar kring tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Du kan ställa egna hypoteser samt diskutera med en kamrat om resultatet.

NO
Friktion, tyngdkraft, jämvikt, tyngdpunkt

Rubrik 1

Novis - jag håller på att ...
Gesäll - jag kan en hel del
Mästare - jag har koll
Ditt nästa steg
Aspekt 1
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
Jag håller på att lära mig samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Jag kan samtala en hel del om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Jag har koll på hur jag samtalar om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Aspekt 2
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
Jag håller på att lära mig ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Jag kan använda mig av ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Jag har koll på hur jag använder mig av ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Aspekt 3
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
 • Sv   1
Jag håller på att lära mig att föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Jag kan föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Jag har koll på hur jag för enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.