Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Neustart (Mahlzeit B9

Skapad 2019-08-16 10:35 i Bleketskolan Tjörn
Vi repeterar bl a: - hur du presenterar dig - hur man frågar om någons ålder - hur du frågar hur någon mår
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
När du träffar en tysktalande person för första gången är det trevligt att kunna presentera sig och berätta lite om sig själv, bl a varifrån man kommer och hur gammal man är.

Bra är också att kunna berätta om hur man mår samt fråga hur någon mår.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 

Kopplingar till det centrala innehållet

 

Arbetsmaterial

Vi kommer att arbeta med texter och övningar som hör till Mahlzeit B, i både textboken och övningsbok.

Vi arbetar också med andra texter, arbetsblad och olika typer av övningar. 

Du kommer också att få återkommande återkoppling i klassrummet.

Du kommer vidare få ett antal läxor under tiden vi arbetar med detta område.

 

Bedömning - vad och hur och när

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång i samband med inlämning av läxor/ muntliga och skriftliga förhör. Den kommer att grunda sig på din läsförståelse, din förmåga att lyssna samt på hur du visar dina förmågor muntligt och skriftligt i samband med dessa.

 

OBS! Läxdag är vanligtvis torsdag!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: