Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möss och människor av John Steinbeck

Skapad 2019-08-16 10:42 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska
Under detta arbete kommer du att få lyssna på, och läsa, boken Möss och människor skriven av författaren John Steinbeck (1902-1968). Möss och människor är ett av hans mest kända verk och utspelar sig i Kalifornien under 1930-talet.

Innehåll

Förmågor

-Läsa med flyt

-Läsförståelse

-Tolka och resonera om budskap

-Skriva texter

-Sammanställningar

-Samtala och diskutera

När?

V. 34-39

Vad och hur?

Läsa Möss och människor av John Steinbeck och arbeta med skriftliga och muntliga uppgifter till boken som tränar lässtrategier, skriftlig och muntlig förmåga.

 

Planering v.34-39

Sv 04c

Möss och människor

måndag

tisdag

onsdag

v.34

Introduktion av Möss och människor

Högläsning kap.1


Läsläxa  v.35

Läsning

Ordkunskap

Läsning

 

Diskussion handling, personer, miljöer


Vad kommer att hända?

v.35

Läsläxa t.o.m kap.3

Frågor

person- beskrivningar/efterlysning

Uppgift classroom

personbeskrivningar/efterlysningar


Uppgift classroom

v.36

Vi läser kap. 4 tillsammans

Välj ett utdrag/händelse ur boken som berörde dig.

Gör jämförelser med något du har sett, hört eller har läst.

Uppgift classroom

Skriv klart jämförelsen. 

v.37

Högläsning kap.5

Miljöbeskrivningar i MoM

Skriv en egen miljöbeskrivning till en bild

Skriv klart miljöbeskrivning

v.38

Vi läser kap. 6

Frågor och diskussion om bokens slut och karaktärer. Ensamhet.

Vad är en analys?

Hur skriver man en analys?

Öva skriva analys efter mall

v.39

Skriftlig analys

Skriftlig analys

Skriftlig analys inlämning

Övrigt

Skrivmall kommer att finnas som stöd.

Vi skriver på lektionstid och uppgiften lämnas in via classroom. 

 

 

       

Uppgifter

 • Analys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9

Matriser

Sv
Analys Möss och Männskor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar elev mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska och kulturella sammanhang
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
 • Sv  E 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: