Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivrummet, Zickzack

Skapad 2019-08-16 10:43 i Säteriskolan Härryda
Vi kommer under läsåret arbeta med sex olika texttyper i svenska. Vi utgår från läroboken Zickzack som bygger på genrepedagogiken.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att skriva en text är nästan som att bygga något. Om du till exempel ska bygga ett bord måste du veta vad bordet ska användas till och sedan göra en ritning. På samma sätt är det när du skriver en text. Du måste veta vad det är du ska skriva och varför, och sedan göra en planering. När du bygger ett bord väljer du vilket material du ska använda, när du skriver en text väljer du vilka ord du ska använda. Är du snickare sätter du ihop de olika delarna så att bordet blir som du har tänkt dig, är du skribent sätter du ihop orden till meningar, och meningar till stycken, så att det blir den text du planerat. I det här arbetet ska du få lära dig att planera och skriva olika typer av texter (ur förordet till ZickZack Skrivrummet).

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT...

 • förstå varför vi använder olika texttyper. 
 • kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till den texttyp vi arbetar med
 • förstå hur olika texttyper är uppbyggda. 
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen.

 

 Du kan ta del av kopplingarna till läroplan och kursplan längre ner. Utifrån det  har vi planerat i det aktuella arbetsområdet kan du ta del av här.

 

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi kommer arbeta med:

 • instruerande text
 • förklarande text
 • återberättande text
 • beskrivande text
 • argumenterande text
 • berättande text

 

 Vi kommer träna på förmågan att:

 • förstå syftet med olika texttyper  
 • lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av, och i vilken ordning delarna kommer.
 • lära sig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem.  

Metod:

 • arbete i Skrivrummet
 • skriva egna texter

 

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar då vi går igenom hur olika texttyper är uppbyggda och typiska språkdrag. 
 • öva på de typiska språkliga dragen i den text vi arbetar med.
 • på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp. 

 

VI KOMMER BEDÖMA PÅ VILKET SÄTT DU...

 •  förstår syftet med den aktuella texttypen
 • kan skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet
 • kunna använda strukturen för den aktuella texttypen
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen 

Du visar vad du kan genom:

 •  att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner
 •  vid skriftligt arbete
 •  visa dina förmågor i en egen skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

 

Se matris längst ner

Koppling till läroplan

Syfte

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll 

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Kunskapskrav för betyg E

 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: