Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2019-08-16 10:49 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer under vecka 34-43 att framförallt jobba med förmågorna läsa, tala och lyssna.

Innehåll

Under de kommande 10 veckorna kommer vi att jobba med:

 • Läsa olika texter med olika svårighetsgrad.
 • Lyssna på klart och tydligt talad engelska men även samtalsengelska som inte är lika strukturerad.
 • Olika övningar där vi lär oss att uttrycka sig på engelska och blir bekväma med att använda olika typer av fraser när vi kommunicerar.
 • Grammatiska regler muntligt och skriftligt inom engelska.

Hur kommer vi att jobba med dessa områden:

 • Vi kommer läsa gemensamt, i små grupper och enskilt. Vi kommer att lära oss tips om hur man lättast förstår texter.
 • Vi kommer att göra hörövningar både förberedda och oförberedda. Vi kommer att få hjälp med hur man ska klara av att förstå talad engelska på det mest effektiva sättet.Vi kommer att tala i par, i grupp och i hela klassen. Vi kommer att jobba med övningar där du får hjälp med att enkelt uttrycka dig så du gör dig förstådd.
 • Vi kommer att jobba med olika grammatiska övningar enskilt och tillsammans.

Vad ska du kunna:

Du ska kunna uttrycka dig muntligt på engelska så mottagare förstår budskapet du försöker framföra, förstå enkelt talad engelska och kunna förstå mer avancerade texter.

 

Vi kommer jobbat med det här området i ungefär 22 timmar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: