Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi årskurs 4

Skapad 2019-08-16 10:51 i Vinbergsskolan Falkenberg
Sveriges landskap och naturtyper och kartbokskunskap.
Grundskola 4 Geografi
Vi kommer i geografin arbeta mycket med kartor och hur de är uppbyggda. Vi skall också lära oss det viktigaste från Sverigekartan och lite om övriga Norden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall få utveckla dina kunskaper om kartor och kommer då att få lära dig viktiga namn, läges- och storleksrelationer. Dessutom skall du få lära dig om olika typer av kartor och hur de kan användas. Du får lära dig om de svenska kultur och naturlandskapen och processerna bakom, samt hur Sveriges och övriga Nordens befolkningar är fördelade. Du kommer också att få träna på viktiga geografiska begrepp.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer dina kunskaper om Sverige och Nordenkartan, landskap och naturtyper.

Vi bedömer din förmåga att använda olika kartor och begrepp.

Du kommer bedömas löpande under lektionerna.

Du kommer genom test att få visa dina kunskaper om Sverige, Norden, kartor och begrepp.

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer jobba enskilt och tillsammans.
 • Vi kommer att läsa och skriva. 
 • Vi kommer se på filmer och ha diskussioner.
 • Vi kommer att ha genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: