Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och elektrokemi

Skapad 2019-08-16 10:57 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Periodiska systemet och Elektrokemi. Du får lära dig om hur periodiska systemet är uppbyggt och lite om metaller, elektrokemi och om batterier.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Periodiska systemets uppbyggnad och hur grundämnena är ordnade och varför. Olika typer av kemiska föreningar. Metaller och batterier.

Hur ska vi arbeta?

Sidor i boken:

Kap 13

Periodiska systemet: 340-363

Häfte elektrokemi sid 294-300 + sammanfattning sid 310

 

 

Prel planering

Veckor

Datum

Tisdag

 

Onsdag

Fredag

Läxor till fredagar

(se till att läsa sidorna i god tid, gör även Testa dig själv uppgifterna)

 42

14/10-18/10

Film om mikroplast

Utprövning NP Biologi

Repetition Kemi

 

 43

21/10-25/10

Atomens delar och elektronskal.

Arbetsblad1.Atomens byggnad

Periodiska systemet

Grupper och perioder

Arbetsblad 2. Elektronskal

Matematikprov

 

 45

4/11-8/11

Övningsuppgifter och film

Molekylbindning

Rita molekyler

Arbetsblad 3. Molekylbindning

Joner

Arbetsblad 4. Joner

Läxa: sid 342-349

 

 46

11/11-15/11

NP Ma/En

Jonbindning och metallbindning

Arbetsblad 5. Jonbindning

 

7. Att skilja på jon- och molekylföreningar

 

Läxa: sid 350-355

 

47

18/11-22/11

Neutroner och isotoper

Arbetsblad 14. Masstal och isotoper

Oädla och ädla metaller

Spänningsserien

Laboration: Spänningsserien

 

Läxa: sid 356-357

48

25/11-29/11

Batterier och galvaniska element

 

 

Repetition inför prov

Prov Kemi

Kapitel 13 samt sid 294-300, 310 i häftet

 

49

2/12-6/12

 Elektrolys

 Laboration Elektrolys

 Laboration

 

50

9/12-13/12

Massor med kul kemi

Massor med kul kemi

Lucia

 

51

16/12-20/12

 Massor med kul kemi

Massor med kul kemi

Jullov

 

 

 

Länkar till filmer:

Vad ska du lära dig?

i ord och bild formulera atommodellen med elektroner och kärnpartiklar för att förklara materiens uppbyggnad
fundera över varför en del atomslag bildar jonföreningar och andra bildar molekylföreningar
argumentera för resurshushållning och återvinning av metaller
beskriva olika faktorer som gör att metaller korroderar och hur det kan förhindras

Varför ämnen leder ström, vad menas med elektrokemi, elektrolys och hur fungerar ett batteri egentligen.

Begreppslista:

atom

elektron

proton

neutron

jon

valenselektron

molekylbindning

jonbindning

metallbindning

strömkälla

pluspol (anod)

minuspol (katod)

oxidation

reduktion

kemisk reaktion

ädla metaller

oädla metaller

spänningsserien

galvaniskt element

batteri (brunsten, alkaliskt, bilbatteri m.fl.)

ackumulator

bränslecell

korrosion

elektrolys

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: