Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skapelseberättelser

Skapad 2019-08-16 10:58 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Under några veckor kommer vi att arbeta med tre olika skapelseberättelser, * Vetenskapliga med big Bang * Nordiska mytologin. * Bibelns skapelseberättelse (kristna)
Grundskola F – 2 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
För att belysa att det finns olika skapelseberättelser har vi valt tre olika skapelseberättelser. Den bibliska skapelseberättelsen samt den nordiska mytologins skapelseberättelsen samt den vetenskapliga som vi arbetar parallellt med under No.

Innehåll

Syfte Lgr 11

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Centralt innehåll Lgr 11

Konkreta mål för eleverna

Temat kommer att belysa tre olika skapelseberättelserna.

 Du ska efter temat känna till

* den vetenskapliga-

* den bibliska-

* den nordiska mytologins skapelseberättelsen.

* Du ska muntligt och skriftligt kunna förklara de olika skapelseberättelserna.

 

Kunskapskrav år 3 Lgr 11

Undervisningens innehåll

* Du kommer att få uppleva genom att titta på film, lyssna på berättelser och rita bilder på skapelseberättelserna. Du kommer att få dokumentera i en liten egen skapelseberättelsebok.

* Vi  går också igenom olika begrepp t.ex Big Bang, bibeln, nordisk, myt, vikingar, skapelseberättelse, Gudar, asar.

* Vi åskådliggör den nordiska skapelseberättelsen och vikingarnas världsbild tillsammans.

* Vi läser om de olika asagudarna och pratar om veckodagar som några gett namn till.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att lyssna och återberätta genom muntlig framställning, bild och text. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: