Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Unikum västerteg

Skapad 2019-08-16 11:05 i Unikum - Administratörer
Gymnasieskola Matematik
I denna kurs ingår följande centralt innehåll: - Taluppfattning, aritmetik och algebra - Geometri - Samband och förändring - Sannolikhet och statistik - Prolemlösning

Innehåll

Centralt innehåll och betyg

Betygskriterierna är kopplade till det centrala innehållet. Läs om dessa på Skolverkets hemsida

Så sker betygssättningen

I kursen kommer det att ingå delprov som antingen gäller ett eller flera kapitel.

Efter provet så ser eleven och vårdnadshavaren hur resultatet är just på det provet. Om resultatet inte är acceptabelt tillfredställande så kommer eleven att få ett förtydligande vad som behöver förbättras.

Att klara alla delprov på ett acceptabelt tillfredställande sätt är ingen garanti för att kursbetyget kommer att vara minst E. Detta för att kursbetyget vilar mycket på helheten i elevens kunnande.

Denna helhet prövas i nationella- eller bedömningsstödsprov i slutet på kursen.

 

  •  …När läraren sätter betyg sammanfattar hon eller han sina bedöm­ningar till ett betyg. Läraren tittar på både delarna och helheten i elevens kunnande i förhållande till kunskapskraven, vilket är en förutsättning för att sätta rättvisande och likvärdiga betyg…
  • …nationella prov är välkonstruerade, noga utprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygs­sättningen.  Resultat på ett nationellt prov har därför större betydelse än andra enskilda underlag vid lärarens allsidiga utvär­dering av elevens kunskaper vid betygssättningen...

 Citat ifrån: Skolverkets allmänna råd - Betyg och betygssättning

Uppgifter

  • Kapitel 1

  • Kapitel 2

  • Kapitel 3

  • Kapitel 4

  • Kapitel 5

  • Kapitel 6

  • Kapitel 11

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: