Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Media

Skapad 2019-08-16 11:05 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer under de kommande veckorna 34-43 jobba med media och hur vi uppfattar media och vilken roll media spelar i dagens samhälle.

Innehåll

Vi kommer att lära oss om:

 • Vilka olika typer av media som finns och hur dem fungerar.
 • Hur media påverkar oss som tar del av olika medier.
 • Vilken roll sociala medier har i vårt samhälle.
 • Hur könsroller framställs i medier och i populärkultur.
 • Hur man är källkritisk till det man läser,ser och hör.

Vi kommer att lära oss detta genom att:

 • Tillsammans i klass och grupp gå igenom vilka olika typer av media det finns.
 • Diskutera i klass och i grupp hur vi blir påverkade av media.
 • Jobba med skriftliga och muntliga uppgifter som behandlar ämnet reklam, populärkultur och sociala medier. 
 • Tillsammans analysera budskap i media, populärkultur och reklam.
 • Göra skriftliga uppgifter om källkritik

När du är färdig ska du kunna redogöra för:

 • Vilka medietyper finns det.
 • Hur porträtteras olika könsroller i reklam och medier.
 • Varför är källkritik viktigt och hur är du källkritisk. 

Du kommer att genomföra en skriftlig uppgift i slutet av perioden där du visar vad du har lärt dig. Vi kommer även att ha gruppdiskussioner där du kan visa vad du har lärt dig.

 

Vi kommer att jobba med det här ämnet i 31 timmar under en 10-veckorsperiod.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: