Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi - åk 9 Clio

Skapad 2019-08-16 11:06 i Stordammens skola Uppsala
Planeringen är kopplad till planeringen som finns i Clio läsåret 2019-2020
Grundskola 9 Samhällskunskap
"Riksbanken bestämde i dag att låta styrräntan ligga kvar på den låga nivån av 0,25 %". Så kan det låta på nyheterna. Men vad betyder det? Vad är ränta? Och vad sysslar Riksbanken med och varför ska du bry dig om ekonomi?

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att skapa en grundförståelse för hur samhällets ekonomi fungerar.

Tid: Vecka 34-38

Mål utifrån kunskapskraven i samhällskunskap:

Ha kunskap om samhällsstrukturer. Undersöka och beskriva samband.

Använda begrepp och modeller.

Föra resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra.

Beskriva samband mellan olika faktorer som har betydelse för individens möjligheter till påverkan.

Värdera och uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor. Växla mellan perspektiv.

Exempel på frågor du ska kunna besvara:

 • Förklara och använda begrepp som är viktiga att förstå för att kunna delta i samtal om ekonomi.
 • Beskriva det ekonomiska kretsloppet och hur det hänger det ihop.
 • Förklara vad stat, kommun och landsting är och redogöra för varför samhället har organiserat så.
 • Resonera kring varför vi betalar skatt, hur stor skatten är för olika grupper och vad skattepengarna används till.
 • Resonera om vad ekonomisk utveckling innebär och varför länder strävar efter det.
 • Förklara vad begreppet BNP är, varför länders BNP jämförs och resonera kring svårigheter med jämförelser mellan länder.
 • Beskriva olika ekonomiska system.
 • Beskriva varför länder handlar med varandra.
 • Beskriva vad globalisering är och vad det innebär för olika länder.
 • Beskriva hur handeln mellan länder fungerar och vilka regler som styr den.
 • Resonera kring hur samhällen och individer påverkas av handel mellan länder vad globalisering innebär och hur påverkas vi av den?
 • Beskriva vad du tycker i ekonomiska frågor och motivera dina åsikter med hjälp av fakta.

Bedömning:

Aktivt deltagande i övningar, diskussioner och muntliga redovisningar under lektioner. Inlämning av skriftliga arbetsuppgifter under lektioner. Avslutande skriftligt prov den 20/9.

 

Matriser

Sh
Samhällsekonomi - Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: