Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animals 4-6

Skapad 2019-08-16 11:07 i Tomtberga modersmål Huddinge
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Animal in their environment. Working animals today and in the past. Animal issues and animal welfare. Nocturnal animals and adaptations

Innehåll

Discuss which wild animals are native to Sweden. Choose a native animal of Sweden, research and structure  information from internet, books, own knowledge and present to the group using Keynote, google document, PowerPoint. Include text, photos, videoclips etc.

 Read together  ‘Barry the dog who saved people.’ Or similar working animal story.  Discuss what kind jobs animals do today? Which animals have we used in the past and why? Which book or tv programmes or film have you seen or read about?

Write a short summary of a book, TV programme or film featuring a working animal.  Write 5 sentences with true/false answers for another pupil to read and answer concerning the text. 

Have you read, heard or seen any articles where animals have been ill treated? Discuss and find out which  organisations are there which deal with these animals. 

Create a poster promoting a particular animal welfare charity. Consider layout, simple effective text, Include photos, details, contact information etc

www.education.rspca.org.uk.  

www.rspca.org.uk

How many animals can you name that are awake at night? How are they specially adapted? 

Using Book Creator write a simple factual book for F-3 about several nocturnal animals, their habitats and adaptations. Include a simple list of questions fsuitable for this age group. 

 www.nationalgeographic.com 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: