Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamheten på Krabban ht:19-vt:20

Skapad 2019-08-16 11:07 i Kastellegården förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är rutiner och arbetssätt som skapar vår vardag. Vi planerar och genomför verksamheten utifrån vårt uppdrag i förskolans läroplanen, att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten utgår från barn gruppens intresse, behov och introduceras varje år för att barnen ska bli trygga, delaktiga, utveckla sin självständighet och använda vår miljö för lek och lärande. Vi kompletterar grundverksamheten med pedagogisk planering för våra teman.

Innehåll

Umgänge

(Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel.)

På Krabban känner sig alla barn och vuxna sig både välkomna, trygga, inkluderade, delaktiga och respekterade. 

Vi ger våra barn förutsättningar för att känna glädje att vistas på förskolan och vara en del i barngruppen.

De ska ha inflytande över sin vardag och att ha möjlighet att leka med andra barn och ingen ska känna sig utanför.

Grunden i vår verksamhet är att främja barns utveckling av sociala samspel, kommunikation ,språk och normer&  värden. Barnen ska få tycka olika, känna olika och vara olika men att vi är lika bra ändå. 

Det är viktigaste är att vi har roligt tillsammans och att verksamheten inspirerar och lockar barnens nyfikenhet och intresse. Glädje ger barnen trygghet och främjar utveckling och lärande. Vi vuxna är positiva, närvarande vuxna som hjälper och stöttar barnen på olika sätt och är goda förebilder.

 

 

 

Rutiner

(Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner.)

Vår verksamhet har återkommande rutiner som barnen kan känna igen sig i vilket skapar trygghet. Och har en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.   

Vi ser rutiner och omvårdnad som möjlighet till utveckling lärande där barnens självkänsla stärks kontinuerligt.• Alla barn ska ha sin egen plats i tamburen för sina saker,en  plats vid samling och mat. 

Vi delar upp barnen i verksamheten i större och mindre grupper och konstulationer efter behov. 

 

Introduktion och inflytande

Grundverksamheten introduceras vid introduktionen i förskolan.  Vi arbetar med en föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att föräldrarna är delaktiga och stödjer barnen att utforska vår miljö och leken. Samtidigt får vårdnadshavaren möjlighet till insyn i vårt arbetssätt och vår verksamhet. Vår introduktionsplan utgår från att varje barn tillsammans med sin vårdnadshavare  utforskar vår miljö, deltar i lekar och rutiner och ska känna trygghet och glädje på förskolan. Därefter är det viktigt att varje barn knyter an till oss pedagoger så att vi kan fungera som en trygg person för barnet. På vår avdelning erbjuder vi nya barns föräldrar ett besök i hemmiljö, ett första möte för barnet på  introduktionsdagen. Då träffar barnet den vuxna först i sin egna trygga hemmiljö och sen i förskolan efter en stund. Detta för att barnet ska få anknyta till oss på ett bra sätt. En vuxen är lite mer nära barnet och efter hand närmar sig även de andra. 

 

Utvärdering

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv här vid årets slut...

Umgänge:

 

 

Rutiner:

 

Introduktion och inflytande:

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: