Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård- och omsorgsarbete 2

Skapad 2019-08-16 11:11 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Vård och omsorg
Välkommen till kursen Vård- och omsorgsarbete 2! Länk till Skolverkets hemsida där du kan se kursens kunskapskrav, syfte och centrala innehåll: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DV%25C3%2585R%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Innehåll

 

Kursen Vård- och omsorgsarbete 2 innehåller teoretiska och praktiska delar. Vi kommer prata om palliativ vård, lagar, dokumentation/rapportering, omvårdnadsteorier samt hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten är uppbyggd. Vi kommer även prata om hur man som undersköterska tar hand om boenden med olika sorters sjukdomar (vård- och omsorgsåtgärder). Under kursens gång kommer vi också vara i metodrummet för att öva praktiskt. I kursen ingår 6 veckors praktik på vårterminen. 

Här kommer det läggas upp planeringar inför varje nytt avsnitt vi går igenom och du kommer även kunna se lektionsplaneringarna här. Här kommer även datum för prov etc. synas samt inlämningar lämnas in här. I Teams hittar ni material som är aktuellt, såsom power point och inför prov.  

Är du frånvarande en lektion, gå in läs här för att få se vad som har gåtts igenom på lektionen och vad du behöver läsa ikapp.

Här nedanför kan du se matris för kunskapskraven för betygen E, C, och A-nivå. 

Välkommen!

Matriser

Vår
Vård- och omsorgsarbete 2

Rubrik 1

E-nivå
Eleven redogör översiktligt för teorier inom vård och omsorg. Dessutom beskriver eleven översiktligt vård och omsorg i livets slutskede. Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter. I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering. Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer i samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C-nivå
Eleven redogör utförligt för teorier inom vård och omsorg. Dessutom beskriver eleven utförligt vård och omsorg i livets slutskede Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter. I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering. Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A-nivå
Eleven redogör utförligt och nyanserat för teorier inom vård och omsorg. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vård och omsorg i livets slutskede Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter. I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp samt relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering. Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: