Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 3

Skapad 2019-08-16 11:15 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Tema: Kroppen
Grundskola 3 Svenska Biologi NO (år 1-3)
Under detta tema kommer du lära dig mer om människokroppen. Vi ska jobba med kroppen och vår hälsa, vi ska lära oss om vad våra kroppsdelar heter och vad de är till för. Vi ska även lära oss om vad vi ska göra för att kroppen ska må bra på olika sätt. Slutligen ska vi också testa hur vi använder vår kropp i olika situationer.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Betydelsen av mat sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft medhjälp av olika sinnen.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Vad ska bedömas?

 • Du ska kunna berätta om vår kropp, vad kroppsdelarna heter och vilken funktion de har.
 • Du ska kunna berätta om våra 5 sinnen.
 • Du ska kunna förklara och samtala om hälsa, vad som påverkar hur vi mår.
 • Du ska delta i övningar vi gör tillsammans.
 • Du ska såväl skriftligt som muntligt med text och bild redogöra för hur kroppen fungerar enskilt, i par, i grupp och i helklass.

 

För att du ska uppnå målen med arbetet kommer vi att:

 • läsa faktatexter och titta på bilder om kroppen och prata om dessa.
 • göra bilder, i grupp, i par och enskilt som hjälper till att lära och förstå hur kroppen och sinnena fungerar.
 • diskutera olika frågor om vad kroppen behöver för att må bra.
 • göra fysiska övningar.
 • göra olika experiment med våra sinnen.
 • titta på filmer om kroppen.

  

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom:

 • att muntligt berätta om det du lärt dig, enskilt, i par, i grupp och i helklass.
 • att rita bilder och skriva enkla faktatexter som visar sådant som du lärt dig om kroppens delar och våra sinnen.
 • att delta aktivt då vi pratar om olika frågor som rör vår hälsa.
 • att delta aktivt då vi gör undersökningar om sinnena och då vi gör olika fysiska övningar.

Centrala begrepp:

Hjärta, hjärna, sinnen, lungor, skelett, muskler, leder, tarmar, blod, nerver, stress, mage, magsäck, fingeravtryck, motion, hygien

 

Områden:

 • Skelettet, lederna och musklerna
 • Hud och hår
 • Lungorna
 • Hjärtat och blodet
 • Magen och tarmarna
 • Mat, sömn, hygien
 • Hjärnan
 • Dina sinnen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: