Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sinnesintryck

Skapad 2019-08-16 11:17 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
Våra fem sinnens betydelse...

Innehåll

 

 

Barn möts varje dag av ständiga strömmar av nya sinnesintryck.

 

 

 

Att kunna urskilja, sortera och tolka alla dessa intryck är centralt för förmågan att utveckla språk, lära sig nya saker och skapa sociala relationer.

Perception handlar om hur hjärnan urskiljer, uppfattar, sorterar och tolkar intrycken från våra sinnen, både de som kommer utifrån genom ögon, öron, smak, lukt och känsel, och de som kommer inifrån den egna kroppen genom djupkänsel och uppfattande av läge och riktning.

 

Sammantaget fyller denna bearbetning en otroligt viktig funktion för att vi ska kunna bete oss rationellt, spara på krafterna och överleva i en värld där hjärnan ständigt bombarderas av intryck.

Vad förskolan kan göra för att underlätta barns perception…

Struktur

Ha inte för många saker framme, ordning och reda, var sak på sin plats.

 

Håll på fasta rutiner, förbered innan förändringar, det skapar trygghet.

 

Fördjupa, behåll och håll ihop olika aktiviteter i tematiska helheter.

 

 

 

Tid

Låt allt ta sin tid – inte stressa eller "maxa på" med olika aktiviteter.

 

En sak i sänder – inte för många upplevelser samtidigt.

 

 

 

Medveten närvaro i alla möten

Följ barnets intressefokus, sök och försök hålla ögonkontakt.

 

Invänta och läs av barnets reaktioner, lyssna på barnet.

 

Bekräfta barnet, försök inleda ett "turtagande" – samspel.

 

 

 

Språk och kommunikation

Benämn och berätta det ni ser, gör, har gjort och planerar göra.

 

Återberättande stärker minnet och förförståelse skapar förväntan

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: