Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofia Skolas planering Träslöjd åk7

Skapad 2019-08-16 11:18 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Tema köket Du kommer att formge och tillverka en hushållspappers hållare utifrån egna önskemål och tanke.

Innehåll

     Uppgigt

      Du ska formge och tillverka en hushållspappers hållare i trä. Du ska kunna motivera ditt val av formgivning.

      Tänk på att design, hållfasthet och funktion måste samverka med varandra för att lyckas med ett fungerande produkt.

 

      Du ska utveckla din förmåga att:  

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.  

      Central innehåll; 

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.   

      

      Arbetssätt:  

      På slöjdlektionerna kommer du att:  

     ● få tillgång till inspirationsmaterial 

     ● få genomgångar i grupp och individuellt 

     ● skissa, rita, ta fram ett idématerial 

     ● använda rätt verktyg för arbetet  

     ● göra olika överväganden och val under arbetets gång 

     ● pröva på hur färg, form och material kan kombineras 

      och skapa ett tydligare estetiskt uttryckt 

     ● värdera arbetet och även tolka föremålets estetiska uttryck

  

      Bedömning:   

     I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du;  

     ● framställer och visar dina idéer. 

     ● gör dina övervägningar och val. 

     ● löser eventuella hinder/problem under arbetets gång. 

     ● värderar ditt arbete och din arbetsinsats genom att använda slöjdspecifika begrepp. 

     ● gör din tolkning utifrån egna erfarenheter, trender och kulturer.  

    Hur
  
Jag bedömer dina kunskaper under lektionerna när jag ser hur du arbetar, när vi samtalar samt resultatet

    på arbetet och din dokumentation. Du skriver din dokumentation på din arbetsblogg och din utvärdering efter avslutat arbetet.

    Exempel: 

 • tittar på hur du använder din tid i slöjden och hur du hanterar verktyg och material
 • lyssnar på dig när vi samtalar och du berättar vad du tänker göra i fortsättningen
 • tittar efter om du hjälper och inspirerar dina kamrater på något sätt
 • talar med dig om resultatet på ditt arbete innan du tar hem det
 • läser din dokumentation och utvärdering när du arbetar med den eller när du anser att den är klar

   

   

  Kunskapskrav som bedöms

  E

  Du kan…

  C

  Du kan…

  A

  Du kan…

  1

  Idéer

   

  bidra till att utveckla

  idéer med hjälp av

  erbjudet inspirationsmaterial.

  utveckla idéer med hjälp av erbjudet

  inspirationsmaterial.

  utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-

  material och sådant du själv har sökt upp.

  2

  Leda arbete

  framåt

   

  bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

  formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

  formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

  3

  Kombinera och experimentera med tekniker och material

  pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

  pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

  systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

  4

  Använda verktyg, redskap och maskiner

  använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

  kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

  kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

  5

  Formge, framställa och följa instruktioner

  på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

  kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

  kan på ett välutvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

  6

  Motivera val

  (Kvalitét och miljö)

   

   

  utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

  utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till sina val.

  utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar till sina val.

  7

  Värdera arbetsprocessen

  (slöjdspecifika begrepp, se samband)

   

   

   

  ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

  ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

  ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

  8

  Tolka

  (trender och

  traditioner)

   

  tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

  tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

  tolka slöjdföremåls uttryck och föra välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

   

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: