Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap - Att undersöka tro åk 8

Skapad 2019-08-16 11:21 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Att undersöka människors tro är viktigt för att vi ska kunna förstå vår värld, både hur den är nu, hur den varit förr och hur den kommer bli i framtiden. I världen idag möts många människor med olika tro eller icke-tro och därför är det viktigt att ha kunskaper om religionerna som finns och dess traditioner, riter med mera.

Innehåll

Förmågor: 

Under arbetsområdena kommer ni utveckla era förmågor att: 

 • Analysera religioner
 • Analysera hur religion och samhälle påverkar varandra 
 • Reflektera över identitet, livsfrågor och hur religioner påverkar dessa
 • Resonera och argumentera kring etik och moral 
 • Söka information om religioner och livsåskådningar

Arbetsområden: 

1. Religionskunskap att undersöka tro

De stora frågorna

Det här ska ni kunna besvara i slutet av arbetsområdet: 

 • Vad menas med religion och vilka olika typer av religioner finns det?
 • Vad innebär religionsvetenskap och varför finns ämnet religionskunskap i skolan?
 • Vad betyder begreppet religionsfrihet?
 • Vilka är de viktigaste orden och begreppen i religionskunskap. 

2. Identitet och religion 

De stora frågorna

Det här ska ni kunna besvara i slutet av arbetsområdet: 

 • Vad påverkar en människas identitet?
 • Hur påverkar religionen ens identitet? 

3. Kristendomen och dess inriktningar 

De stora frågorna

Det här ska ni kunna besvara i slutet av arbetsområdet: 

 • Hur påverkar religionen kristna människors liv?
 • Varför har kristendomen delat upp sig i en mängd olika grupper?
 • På vilket sätt skiljer sig de olika grupperna från varandra?
 • Hur har kristendomen och samhället påverkat varandra under mer än 2000 år?

 

 

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion

Förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. Förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. Förmåga att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

På väg
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Kunskaper om världsreligionerna
Kunskaper om olika religioner (centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar)
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Likheter/skillnader (inom och mellan olika religioner och livsåskådningar)
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Samhället och religion (Hur religioner och samhället påverkar varandra)
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Livsfrågor och identitet (Hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. Hur religioner och livsåskådningar kan forma identiteter. )
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Förmåga att söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

På väg
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Etik och moral (resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar) Etiska begrepp (använder etiska begrepp i sina beskrivningar)
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Information & källor
Källor (använda källor och föra resonemang om källornas trovärdighet)
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: