Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English writing;The book about me

Skapad 2019-08-16 11:25 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Efter höstlovet (v.44) kommer du få skriva olika slags texter om dig själv i ett skrivhäfte som heter "The book about me". Varje vecka skapar du ett kapitel i din egen bok utifrån det vi har gått igenom i skolan.

Innehåll

Syfte 

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Mål

Mål som du ska ha uppnått i slutet av årskurs fem när det gäller engelska.

Eleven skall:

 • kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i tydligt tal och i lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden,
 • kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen,
 • kunna i enkel form berätta något om sig själv och andra,
 • kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar,
 • kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något,
 • känna till något om vardagslivet i något land där engelska används,
 •  kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t ex ord och fraser går till,
 •  kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga presentationer i samarbete med andra eller på egen hand.

Utifrån arbete med kap 16, 15, 14 och 13 så ska du få utveckla dina förmåga att skriva längre texter med ett rikare fraseologi och ordförråd. Slutuppgiften på detta arbetsområde blir att skriva en bok om dig själv, där du kommer få presentera dig själv, beskriva ditt utseende m.m, din familj, beskriva ditt hus, dina fritidsaktiviteter, favorit mat, idol och mycket mer.  

Undervisning 

Under vt, från v.16- 23 kommer du att få skriva en bok om dig själv, vi kommer att arbeta med texter från textboken what´s up och på måndagar se på engelsk talande serie som heter Max movie. 

Bedömning 

Området bedöms genom inlämning av renskriven text, antigen för hand eller i word. Samt arbete med hörförelseuppgifter efter tittande på Max movie. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: