Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer och algebra, moment 1

Skapad 2019-08-16 11:31 i Torsbergsgymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Ekvationer och algebra, moment 1 i kursen Matematik 1b.
Gymnasieskola 1 Matematik

Ekvationer och algebra för det första momentet i Matematik 1a, där vi bland annat kommer att arbeta med att lösa linjära ekvationer och olikheter. 

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Föreläsningar, laborativa övningar, matematiska diskussioner och eget arbete i matteboken.

Visa vad du lärt dig

Skriftligt prov torsdagen vecka 6

Tidsram

4 timmar/vecka under 7 veckors tid.

Bedömning

Jag kommer att använda matrisen nedan för att göra en bedömning, det är delar av det centrala innehållet från kursplanen för Matematik 1a.

Material från genomgångar

Internetresurser

Algebra och linjära ekvationer. (Engelska)

Att lösa ekvationer. (Svenska)

Genomgångar i klassrummet

Ekvationslösning (med övningsexempel)

 

Uppgifter

 • Linjära ekvationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  Mat
 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  Mat  -
 • Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
  Mat  -
 • Kunskapskrav
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  A
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
  Mat  C
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
  Mat  E

Matriser

Mat
Lärandematris Ekvationer och algebra

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Metoder för beräkningar med reella tal.
Förstår dessa metoder och kan använda dem
Förstår dessa metoder och kan använda dem väl
Förstår dessa metoder och kan använda dem väldigt väl
Förstår dessa metoder och kan använda dem oerhört väl
Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena.
Har förstått strategierna och kan använda dem för att hitta hjälpmedel
Har förstått strategierna väl och kan på ett bra sätt använda dem för att hitta hjälpmedel
Har förstått strategierna väldigt väl och kan på ett väldigt bra sätt använda dem för att hitta hjälpmedel
Har förstått strategierna oerhört väl och kan på ett oerhört bra sätt använda dem för att hitta hjälpmedel
Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler.
Kan hantera algebraiska uttryck och releventa formler för att lösa linjära ekvationer
Kan hantera algebraiska uttryck och releventa formler väl för att lösa linjära ekvationer på ett enkelt sätt
Kan hantera algebraiska uttryck och releventa formler väldigt väl för att lösa linjära ekvationer på ett anvancerat sätt
Kan hantera algebraiska uttryck och releventa formler oerhört väl för att lösa linjära ekvationer på ett oerhört komplicerat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: