Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Östersjön

Skapad 2019-08-16 11:31 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
I flera ämnen ska vi arbeta med miljön i Östersjön.
Grundskola 9 Kemi Biologi Fysik
Vi kommer att börja terminen med att fokusera på miljön i Östersjön. Genom att göra studiebesök, läsa texter och se filmer, så lär vi oss mer om hur människan påverkar havet.

Innehåll

Mål
När du har arbetar med temat ska du få kännedom om olika mänskliga aktiviteter som påverkar Östersjön, vilka följder dessa kan få och hur de kan förhindras.

Undervisning/Tidsram

Tid:V. 34-36


Undervisning: Teori, film, diskussioner, labba studiebesök hos kustbevakningen samt på reningsverket

 

Uppgift:
Lära dig mer om Östersjön
Skriva en kort slutats om hur Östersjön, mår, vad som påverka den och hur vi kan skydda det. 


Veckoplanering:


V. 34 Introduktion av temat och uppgift.

V. 35-36 Föreläsningar, studiebesök, eget arbete. 

V. 36 Inlämning av slutsatsen senast fredag.

 

Bedömning

En skriftlig slutsats. Kunskapskrav: Resultat, modeller & teorier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: