Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CAD1

Skapad 2019-08-16 12:03 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Cad
Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik, kunna realisera en idé till styrinformation för att tillverka produkten.

Innehåll

Hur vi gör på Staffangymnasiet

Vi använder oss av teoriboken Inventor Suite 2018 grundkurs men främst genomgångar och övningar.

Programvara Inventor 2021 professionel

Vi fokuserar på att bygga stabila modeller

Läsa och förstå ritningar samt i viss mån skapa egna

Skisser och villkor

Olika sätt att ge volym från slutna skisser

Betygsättning och prov

 

Betyget grundar sig på praktiska prov samt att man genomfört vissa inlämningsuppgifter

Man får en eller flera ritningar och skapar en 3dmodell i Inventor

Ämnets syfte

 

Undervisningen i ämnet cad ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i skiss- och ritteknik samt i att använda något eller några cad-system. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper i hur cad-system byggs upp. Eftersom cad bland annat handlar om att konstruera och designa nya objekt ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla handlingsförmåga, nyfikenhet, uppfinningsrikedom och problemlösningsförmåga. Undervisningen ska introducera begrepp som är relevanta för valt teknikområde. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ergonomiska förutsättningar för en cad-arbetsplats.

Undervisningen ska utgå från ett valt teknikområde, där cad är ett verktyg, ett språk och en metod för att skapa information om produkten. Vidare ska undervisningen behandla hur cad-programmets information kan överföras till och från andra datorprogram samt till och från maskinell kringutrustning. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utföra och förstå de olika delarna i produktutvecklingsprocessen. 

Undervisningen i ämnet cad ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 1. Förmåga att använda cad i förhållande till andra datorprogram och i förekommande fall maskiner.
 2. Förmåga att göra skisser och ritningar enligt gällande standarder och normer.
 3. Förmåga att modellera tredimensionella detaljer.
 4. Kunskaper om kopplingar mellan cad och produktion.
 5. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 6. Förståelse av ergonomiska förutsättningar som skapar en bra cad-arbetsplats.

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Cad-system och begrepp inom cad.
 • Cad-systemets inställningar för modellering.
 • Grundläggande skiss- och ritteknik inom valt teknikområde.
 • Ritningsunderlag enligt gällande standarder och normer för valt teknikområde.
 • Solidmodellering i tre dimensioner för att avbilda verkliga och tänkta föremål, till exempel genom extrudering, rotation, svepning och återanvändning av geometri för att skapa mönster.
 • Cad-systemets roll i produktutvecklings- och produktionsprocessen.
 • Ergonomiska krav på cad-arbetsplatser och arbetsmiljökrav.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: