Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekatronik EE

Skapad 2019-08-16 12:03 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Mekatronik
Mekatronik är en sammanslagning av mekanik och elektronik. De två teknikområdena slås ihop för att man ska kunna studera sådan teknisk utrustning i vardagen som integrerar elektriska och mekaniska funktioner.

Innehåll

I ämnet mekatronik behandlas samverkan mellan olika teknikområden inom produkter och processer. Ämnet kan delas upp i två delar – produktmekatronik och processmekatronik. Produktmekatronik behandlar produkters uppbyggnad, och processmekatronik behandlar uppbyggnaden av de processer som bygger dessa produkter.

Uppgifter

 • 1. Mekantronik - en del av vår vardag

 • 2. Styrning med logiska funktioner

 • 3. Grunderna i elteknik

 • 4. Digital elektronik

 • 5. Digitaltekniska grundkomponenter

 • 6. Elektromekaniska komponenter

 • 7. Mekanik

 • 8. Programmerbara styrning

 • 9. Sensorer

 • 10. Pneumatik

 • 11. Elektriska drivsystem

 • 12. Kommunikation och industriella nätverk

 • 13. Reglerteknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att planera, bygga och dokumentera mekatroniska system som sammanför mekanisk struktur, elektroteknik och styrteknik.
  Mek
 • Förmåga att använda ritningar och manualer samt samarbeta med andra.
  Mek
 • Färdigheter i att använda informationsteknik som stöd vid byggnation och programmering av mekatroniska system.
  Mek
 • Kunskaper om hur mekanisk struktur, elektroteknik samt styr- och reglerteknik kan sammanföras till ett system.
  Mek
 • Förståelse av hur matematik och fysik kan användas för att beskriva principer inom ellära och mekanik.
  Mek
 • Centralt innehåll
 • Elarbete, mekaniskt arbete och enklare programmering av styrenheter.
  Mek  -
 • Tolkning av ritningar och manualer.
  Mek  -
 • Uppbyggnad av mekatroniska system från sensor, via styrenhet, till aktuator.
  Mek  -
 • Hur logiska grundfunktioner kan användas för olika styrtekniska lösningar.
  Mek  -
 • Tekniska lösningar i vardagen för omvandling av energi, materia eller information.
  Mek  -
 • Grundläggande mekaniska begrepp, till exempel hävstång, block, lutande planet, fackverk och balk.
  Mek  -
 • Grundläggande elektriska storheter och begrepp, till exempel laddning, ström, spänning, resistans och sluten krets.
  Mek  -
 • Mätning av olika mekaniska och elektriska storheter.
  Mek  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och bygger efter samråd med handledare flera mekatroniska system som sammanför mekanisk struktur, elektroteknik och styrteknik. I arbetet använder eleven med säkerhet ritningar och manualer samt samarbetar med säkerhet med andra. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
  Mek  A
 • Eleven planerar och bygger efter samråd med handledare ett eller flera mekatroniska system som sammanför mekanisk struktur, elektroteknik och styrteknik. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ritningar och manualer samt samarbetar med viss säkerhet med andra. Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete.
  Mek  C
 • Eleven planerar och bygger i samråd med handledare ett eller flera mekatroniska system som sammanför mekanisk struktur, elektroteknik och styrteknik. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ritningar och manualer samt samarbetar med viss säkerhet med andra. Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete.
  Mek  E
 • Med exempel från både industri och vardagsliv beskriver eleven utförligt och nyanserat hur ett komplext mekatroniskt system är uppbyggt. Med hjälp av matematiska och fysikaliska begrepp beskriver eleven utförligt och nyanserat fysikaliska principer vid olika mekatroniska tillämpningar.
  Mek  A
 • Med exempel från både industri och vardagsliv beskriver eleven utförligt hur ett mekatroniskt system är uppbyggt. Med hjälp av matematiska och fysikaliska begrepp beskriver eleven utförligt fysikaliska principer vid olika mekatroniska tillämpningar.
  Mek  C
 • Med exempel från både industri och vardagsliv beskriver eleven översiktligt hur ett enkelt mekatroniskt system är uppbyggt. Med hjälp av matematiska och fysikaliska begrepp beskriver eleven översiktligt fysikaliska principer vid olika mekatroniska tillämpningar.
  Mek  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mek  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mek  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mek  E

Matriser

Mek
Mekatronik 1 MEKMEK01

E
C
A
 • Mek  C
Eleven planerar och bygger i samråd med handledare ett eller flera mekatroniska system som sammanför mekanisk struktur, elektroteknik och styrteknik.
Eleven planerar och bygger efter samråd med handledare ett eller flera mekatroniska system som sammanför mekanisk struktur, elektroteknik och styrteknik.
Eleven planerar och bygger efter samråd med handledare flera mekatroniska system som sammanför mekanisk struktur, elektroteknik och styrteknik.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet ritningar och manualer samt samarbetar med viss säkerhet med andra. Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet ritningar och manualer samt samarbetar med viss säkerhet med andra. Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete.
I arbetet använder eleven med säkerhet ritningar och manualer samt samarbetar med säkerhet med andra. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
 • Mek  C
Med exempel från både industri och vardagsliv beskriver eleven översiktligt hur ett enkelt mekatroniskt system är uppbyggt. Med hjälp av matematiska och fysikaliska begrepp beskriver eleven översiktligt fysikaliska principer vid olika mekatroniska tillämpningar.
Med exempel från både industri och vardagsliv beskriver eleven utförligt hur ett mekatroniskt system är uppbyggt. Med hjälp av matematiska och fysikaliska begrepp beskriver eleven utförligt fysikaliska principer vid olika mekatroniska tillämpningar.
Med exempel från både industri och vardagsliv beskriver eleven utförligt och nyanserat hur ett komplext mekatroniskt system är uppbyggt. Med hjälp av matematiska och fysikaliska begrepp beskriver eleven utförligt och nyanserat fysikaliska principer vid olika mekatroniska tillämpningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: