Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby ekonomi och handel

Skapad 2019-08-16 12:23 i Stavby skola Uppsala
Handel, globalisering, ekonomi, transport
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Hur får man ett jobb? Vilka regler gäller på arbetet? Vad gör facket?Hur rör sig pengarna i ett samhälle? Vad händer om man inte betalar sina räkningar?

Innehåll

Arbetsområdets innehåll:
1. Vägar till ett arbete
2. Vilka skolämnen behövs för olika jobb
3. Kapitlet arbetsmarknad och arbetsliv s 148-156
4. Fackföreningar och arbetsmarknadslagar
5. Film: Facket
6. Genomgång om budget och ekonomi - hur ser din budget ut (sh)
7. Privatekonomi, företagens ekonomi, offentlig ekonomi (sh s. 124-130)
8. Samhällets ekonomi: kommun, region, stat
9. Hur bestämmer man priset: utbud - efterfrågan (studifilm)
10. Banken, pengar, inflation, hög- och lågkonjunktur (sh s. 131-133, 135-137)
11. Det ekonomiska kretsloppet s. 134
12. Pengar, makt, rättvisa och jämlikhet

Begrepp: budget, ekonomiskt kretslopp, disponibel inkomst, sjukpenning, välbärgad, region, konjunktur, riksbanken, handelsbalans,

Film:
Sveriges samhällsekonomi
Livet och pengarna
Fatta EU: handel
Barnhandel


Arbetssätt:
Genomgångar, diskussioner, bokjobb, film, spel, arbetsuppgifter

Detta ska du kunna:
Begreppen som använts i området.
Arbetslivet: vägen dit, lagar som finns och vad facket gör
De olika ekonomierna och hur man får en ekonomi att gå ihop
Hur en person kan påverka sin och andras ekonomi
Hur ekonomi hänger ihop med andra delar av samhället ex politik


Så visar du dina kunskaper:
Genom uppgifterna du gör på lektionerna
Genom förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Ge
Exempel på hur kunskaper kan synas Samhällskunskap

E
C
A
Kunskaper om ekonomi och handel
Kunskaper om samhällsstrukturer och förmågan att beskriva samband mellan strukturerna.
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
Eleven har grundläggande kunskaper om ekonomi och handel och beskriver enkelt hur de hänger ihop med samhället grundläggande kunskaper, enkla samband
Eleven har goda kunskaper om ekonomi och handel och beskriver mer komplext hur de hänger ihop med samhället. goda kunskaper, förhållandevis komplexa samband
Eleven har mycket goda kunskaper om ekonomi och handel och beskriver komplext hur det hänger ihop med samhället Eleven kan sätta sin kunskap i nya sammanhang. mycket goda kunskaper, komplexa samband
Använda begreppen i området
Använda begrepp
 • Sh  E 9
Du kan många begrepp och använder några när du pratar. Du kan para ihop ord och beskrivning. i huvudsak fungerande
Du kan nästan alla begrepp och använder flera av den när du pratar. relativt väl fungerande
Du kan nästan alla begrepp så bra att du använder dem naturligt när du skriver och pratar i ämnet. väl fungerande
Resonera om hur samhälle och person påverkar varandra
Resonera om hur individ och samhälle påverkar varandra
 • Sh  E 9
Ex Du kan förklara enkelt hur en familjs ekonomi hänger ihop med livet och samhället. enkla resonemang
Ex Du kan komma på olika saker som påverkar en familjs ekonomi och hur det hänger ihop med resten av samhället. relativt väl utvecklade resonemang
Ex Du kan komma på många olika saker som kan påverka en familjs ekonomi och ur det hänger ihop med samhället. Du berättar ur olika perspektiv. välutvecklade och nyanserade resonemang
Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
Du kan argumentera med ett par argument och ur olika perspektiv. enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
Du kan argumentera med flera argument ur olika perspektiv och också tänka dig in i någon annans synvinkel. relativt välutvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument
Du kan argumentera med flera argument ur olika perspektiv. Du bemöter också motargument ur flera perspektiv. välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument

Sh Ge
Exempel på hur kunskaper kan synas Geografi

E
C
A
Använda begrepp från området
Använda begrepp
 • Ge  E 9
Du kan många begrepp och använder några när du pratar. Du kan para ihop ord och beskrivning. i huvudsak fungerande
Du kan nästan alla begrepp och använder flera av den när du pratar. relativt väl fungerande
Du kan nästan alla begrepp så bra att du använder dem naturligt när du skriver och pratar i ämnet. väl fungerande
Se mönster av produktion och handel i historien
Geografiska mönster för varor och tjänster: Jordbrukets utveckling Näringslivets förändring Världshandelns utveckling
 • Ge  E 9
Du kan berätta kort om jordbrukets, näringslivets och världshandelns utveckling. Du kan ange någon orsak till förändringen och någon konsekvens. enkla resonemang, orsaker och konsekvenser
Du kan berätta mer noga om jordbrukets, näringslivets och världshandelns utveckling. Du kan ange några orsaker till förändringen och några konsekvenser. relativt väl underbyggda resonemang, orsaker och konsekvenser
Du kan berätta utförligt om jordbrukets, näringslivets och världshandelns utveckling. Du kan ange flera orsaker till förändringarna och flera konsekvenser och se hur de olika delarna påverkat varandra. väl underbyggda resonemang, orsaker och konsekvenser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: