👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Elektricitet pedagogisk planering åk 5 Sofia Skola

Skapad 2019-08-16 12:45 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Området är elektricitet.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Eleverna ska få en förståelse kring vad elektricitet är, hur det uppstår och när det används i vardagen. Till exempel kommer eleverna lära sig mer kring statisk elektricitet, hur elektriska strömmar kan bildas, hur ett batteri fungerar samt olika ämnens strömledningsförmåga, vilket leder in oss på elsäkerhet.  Avslutningsvis kommer olika energikällor diskuteras.

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Vi kommer arbeta med det här i ca 4 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Läsa faktatexter
- Diskutera analysera och göra hypoteser om frågor som berör arbetsområden
- Titta på film
- Laborationer 
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

- Hur vi använder elektricitet i vår vardag
- Något om statisk elektricitet och åska
- Vad elektricitet är och vad det är som strömmar, om batteri och elsäkerhet
- Hur man gör enkla kopplingar med el
- Något om energi
- Om förnybara och icke förnybara energikällor

 

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar, analyserar och gör hypoteser om frågor som berör arbetsområdet. 
- Din förmåga att kunna följa instruktioner vid enkla undersökningar.
- Ditt resultat på eventuella prov eller läxförhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6