Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2019-08-16 12:51 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Europas sista vildmark
Grundskola 5 Biologi
Genom undervisningen i ämnet biologi ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och använda biologins begrepp och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Europas sista vildmark?

Hur är det att leva i fjälltrakterna? Hur anpassar sig djur och växter till klimatet? Hur ser flora och fauna ut i fjälltrakterna? Hur används de naturtillgångar som finns? 

Vi kommer att jobba med arbetsområdet Europas sista vildmark i några veckor framöver. Vi kommer att läsa i NO-boken (Koll på NO), titta på filmer, jobba med instuderingsuppgifter och diskutera kring förutsättningarna att bo och leva i fjälltrakterna. 

Centralt innehåll:

  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 

Utvärderingsformer:

Din delaktighet och ditt engagemang vid lektionstillfällen, samt hur du tar ansvar för ditt arbete, bedöms löpande under tiden vi arbetar med detta. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt förhör.

Preliminär veckoplanering: 
v. 34 – Att leva i fjälltrakterna sid. 6 - 11

v. 35 – Vid foten av fjället sid. 10-13

v. 36 – Fjällen förr och nu, sid. 14-15

v. 37 – Alperna, sid. 16-19

v. 38 – repetition, presentation av elevarbete, skriftligt förhör.

 

Kunskapskrav:
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. 

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. 

 Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: