Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2019-08-16 12:55 i Parkskolan Norrtälje
En planering för undervisningen i svenska. Vi arbetar med lässtrategier ur "En läsande klass", skriver faktatexter och egna berättelser samt jobbar med språklära.
Grundskola 2 Svenska
I ditt huvud bor mycket fantasi och många kloka ord. Hur kan du fånga detta på papper? Du ska få träna på läsandets och skrivandets konst på många olika sätt. Vi tar hjälp av ett digitalt läromedel som heter Gleerups och i där kommer vi att arbeta med prima svenska för årskurs 3.

Innehåll

Tidsperiod

 • Vecka 35-51

Förmågor

Se kopplingar till läroplanen

Mål

Du ska:

 • träna på att läsa berättande text så att du läser med flyt

 • fundera på hur du ska göra när du inte förstår något i en text

 • träna på att läsa och analysera det du har läst

 • skriva egna frågor till en text du läst

 • träna på att skriva berättande texter

 • träna på att skriva faktatexter

 • träna på att ge och få respons

 • träna på att använda en VÖL-tabell när

 • använda sig tex av tankekarta för att planera sitt skrivande 

 • bearbeta din text med hjälp av checklistor

 • träna på att kommunicera och samspela  med andra barn och vuxna

 

Detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer arbeta med Diamantjakten som är en fortsättning på åk 1 bok. Du kommer få Läsläxa varje vecka och en Skrivuppgift.

Du kommer få läsa själv och tillsammans med andra. Varje dag kommer du få lyssna på högläsning. 

Vi kommer diskutera böcker och genom det få en bättre förmåga att leva sig in i skönlitterära texter, sagor eller berättelser. 

Vi ska också arbeta med att skriva olika typer av texter, jobba med stavning, meningsbyggnad, och handstil. Vi kommer jobba växlande mellan att skriva för hand och på ipaden för att gynna din skrivutveckling

Talet och samtalet kommer vi träna på genom olika övningar och lekar som gör att det kommer vara lättare att samarbeta i gemensamma aktiviteter. 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du utvecklar din förmåga att läsa, skriva och samtala, samt hur du visar att du arbetar med de skoluppgifter som du får av din lärare.

Som matris använder vi Nya språket lyfter.

Åk 1 nivå A

Åk 2 nivå B

Åk 3 nivå C

 

(Denna matris hittar på på matriser).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: