Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2019-08-16 12:58 i Långsjöskolan Norrtälje
Temaarbete i no, om universum.
Grundskola 6 NO (år 1-3) Fysik
Vi kommer att arbeta med Universum i boken Koll På NO under Ht-20

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Detta ska vi göra/lektionsupplägg

Vi kommer under höstterminen att arbeta med universum. Vi kommer bland annat att arbeta med följande delar:

Universums uppkomst

Inlärningsmål:

-         Känna till något om universums uppkomst, vintergatan och galaxer. Big Bang, skapelseberättelsen.
-         Känna till att synen på universum förändrats genom historien.

 

Lektion:

Diskussion om universums uppkomst. Skapelse berättelsen, vad tror man idag, vad trodde man förr och i olika kulturer.
Film om Big Bang.
Elevernas tankar om vad vi ska arbeta med, t.ex galax och svarta hål.
Vintergatan.

Solsystemet

Inlärningsmål:

-         Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.
-         Ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen.
-         Känna till enskilda fenomen som komet och asteroid.

Lektion:

Se film om och läsa faktatext om planeterna.
Se storlek och avstånd i skala
Rita vårt solsystem och namnge planeterna.
Ta reda på fakta om de olika planeterna.
Instuderingsfrågor

Jorden

Inlärningsmål:
-         Känna till avstånd, storlek, tid runt solen, ebb och flod.
-         Ha insikt i varför vi har olika årstider och vad dag och natt beror på.
-         Kunna att jorden är uppbyggd av olika lager.
-         Kunna förklara begreppen gravitation, atmosfär och dragningskraft.

Lektion:

Film om jordens uppbyggnad
Arbeta med jordklotets uppbyggnad
Hur blir det dag och natt
Hur blir det olika årstider
Dragningskraft
Ta reda på hur lång tid tar det för jorden att snurra ett varv, runt sin egen axel, runt solen och vad det innebär
Hypoteser från eleverna
Instuderingsuppgifter

Månen

Inlärningsmål:
-         Kunna förklara månens olika faser.
-         Kunna redogöra för begreppen solförmörkelse och månförmörkelse.

Lektion:

Varför lyser månen
Varför ser månen inte alltid likadan ut
Solförmörkelse och månförmörkelse
Vad månen har för inverkan på jorden

Solen och andra stjärnor

Inlärningsmål:
-         Ha förståelse för solens roll i vår galax.
-         Känna till och kunna förklara begreppen stjärnor, stjärnbilder och stjärntecken.

Lektion:

Film om solen och andra stjärnor
Faktatext om solen och andra stjärnor
Rita stjärnbilder
Olika årstider – olika stjärnor
Ta reda på ert stjärntecken och skriva om det

Människan i rymden

Inlärningsmål:
-         Ha kännedom om människan i rymden och satelliter.

Lektion:

Film om månresorna
Läsa faktatext om rymdfarkoster, astronauter och satelliter.
Diskutera varför man gör rymdfärder, skickar upp satelliter m.m

Kopplingar till läroplan

Underrubrik 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy
Kunskapskrav Fysik årskurs 6

Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 6

E
C
A
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett utvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett välutvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människan lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människan lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människan lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: