👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 8 HT19

Skapad 2019-08-16 13:09 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Bild
Vi lever idag i ett informationssamhälle där bilder florerar i alla sammanhang; på reklampelare i staden, som symboler i våra sms, i dagstidningarna, i nyhetssändningarna, i flödet på sociala medier m. m. Det är därför extra viktigt att lära sig hur bilder kan tala direkt till våra känslor och på så sätt förmedla ett kraftfullt budskap blixtsnabbt. Tränar vi på att läsa bilder blir vi bättre på att analysera och problematisera det vi ser.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Under höstterminen kommer vi att arbeta både praktiskt och teoretiskt med bild. Hösten inleds med tekniska övningar där vi övar på att använda höger hjärnhalva samt teckna modell. Vidare kommer jag att hålla en genomgång om bild som språk och hur man kan analysera bilder.  Eleverna får göra en bildanalys för att därefter använda sig av kunskaperna i ett praktiskt arbete där bilden ska användas för att kommunicera ett budskap.  

HT 19

Uppgifter: 

  • Mapp/ höger hjärnhalva
  • Modellteckning
  • Bildanalys
  • kommunicera ett budskap i bild

Matriser

Bl
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Bildframställning
Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Redskap för bildframställning:
Använda tekniker verktyg och materiel:
I arbetet kan du använda olika tekniker och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker och verktyg på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker och verktyg på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildframställning
Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Redskap för bildframställning.
Bildkomposition.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Bildframställning
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Redskap för bildframställning.
Bildspråk
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Formulera & välja handlingsalternativ
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Utveckla ideér
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Bildanalys: Beskriva
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Beskriva
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Bildanalys: tolka, koppla, resonera
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Tolka
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlde
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden