Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion i trä åk 6

Skapad 2019-08-16 13:17 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Att göra en valfri konstruktion utifrån givna förutsätttningar.
Grundskola 4 – 6 Teknik Slöjd
Konstruktion, vad är det?

Innehåll

Inledning, presentation av område och syfte (mål):

Vad är en konstruktion?
Det är ett föremål som på något sätt är sammanfogat av olika delar till en helhet.
Du bestämmer själv vad det ska bli.
Så det är fritt fram att låta kreativiteten flöda, vill du göra en låda, ett skåp, en pall, en stol, en hylla eller något helt annat?
Du får max använda en ohyvlad bräda med måtten 1600 x 100 x 20mm som byggnadsmaterial men rundstav, spik, skruv, beslag m.m. får Du givetvis också använda för att kunna montera ihop Din konstruktion.
Din konstruktion kommer att bedömas både mot kunskapskraven i slöjd men även mot teknikämnet.

Tips och inspirationslänkar:

https://www.youtube.com/watch?v=R_wkMF8XzoI Enkel ritning
https://www.youtube.com/watch?v=AN0y0WJrPAE Göra en skiss
https://youtu.be/JL2rN7i4QLg Enkel automata
https://www.youtube.com/watch?v=LisFKxJ0ufI Rörelse i automata
https://www.youtube.com/watch?v=iCqze5MZs80 Tavelram
https://www.youtube.com/watch?v=d_gLY6wUV7g Enkelt skåp

 

Centralt i innehåll

Bedömning

Vi kommer att bedöma Din planering(Skiss, ritning,muntliga förklaring) Ditt genomförande ( med vad och hur Du genomför arbetet) och Ditt slutresultat samt Din reflektion som kan ske skriftligt eller muntligt. Ta lite kort under arbetet så har Du hjälp att komma ihåg vad som varit lätt, svårt eller som Du känt att Du lärt Dig. Bedömningen sker både mot slöjd- och teknikämnet. se kunskapskraven nedan.

Undervisning och tillämpningsuppgift

Arbetsgång

Tänk ut vilken typ av konstruktion som skall tillverkas med hjälp av inspirationsmaterial av olika slag. Gör en bedömning av tidsåtgång, ev. problem som kan dyka upp.
Vi vill att du jobbar med några 90 graders vinklar och att du sammanfogning med valfri teknik, spik, skruv, träplugg. 
Vi vill att Du själv kan komma med förslag på lösningar hur Du går vidare i arbetet.
Skissa upp din konstruktion och gör en ritning med måtten angivna.  När ritningen är klar rikt- och planhyvlar jag fram måtten Du behöver på Din bräda.
Såga, slipa, sammanfoga samt använd andra lämpliga tekniker.  Vi vill att Du gör Ditt arbete så noggrant som möjligt och att det blir en personlig prägel på det. Utgå gärna från Dina intressen eller något annat som inspirerat Dig ( historiskt, symboler, mönster)
Ditt arbete ska ytbehandlas med valfri teknik, olja, bets eller lack. Vill Du kan Du dekorera föremålet ytterligare.
Utvärdera det färdiga slöjdföremålet skriftligt och med bild/ bilder.

Uppgifter

 • Konstruktion i trä

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: