Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No ht åk1

Skapad 2019-08-16 13:20 i Tångaskolan Falkenberg
Grundskola 1
Under höstterminen kommer du att få lära dig om skogens djur , träd och växter. Vi kommer också att lära oss om vad som sker i naturen under hösten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att arbeta mycket med att jämföra olika träd, växter och djur med varandra. Vi pratar med varandra och ser om vi ser samma likheter och skillnader.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna beskriva några träd, växter och djur för en pedagog eller kamrat. Du ska också känna till vad som sker på hösten i naturen och berätta detta i tal, skrift eller bild.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att samtala, titta på filmer, tillaga något med hjälp av bär, gå ut i naturen, dokumentera i skrift och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: