Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges historia 1700 - 1800-talet

Skapad 2019-08-16 13:30 i Östra grundsärskolan Hudiksvall
Grundsärskola F
Vi ska studera och lära oss lite om hur Sverige blev som det är idag. Svenska stormaktstiden slut. Industrialismens genombrott och omflyttningen från landet in till städerna.

Innehåll

  • Vi kommer använda oss av boken Sveriges historia del 2 och den medföljande arbetsboken.
  • Vi kommer att se på olika filmer om hur det var i Sverige under 1700 och 1800 talet.

Kunskapsinnehållet grundskolan:

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.

Kunskapsinnehållet grundsärskolan:

  • Eleven kan bidra till resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.

Bedömning kommer att ske genom det dagliga arbetet under lektionerna, redovisningar, muntliga förhör och skriftligt prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: