Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa Tullbroskolan 2019/2020

Skapad 2019-08-16 13:30 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Årsplanering idrott och hälsa 2017/2018
Grundsärskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Årsplanering av idrott och häsa. Undervisningen är uppdelad två pass i veckan. Undervisningen är ofta uppbyggd kring olika tema. Glädje står i fokus.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska bedömas

 • Vi  kommer att prova på många olika spel/lekar. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Eleverna ska också ges möjlighet utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

 • Id
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Id
  Syfte reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • Id
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
 • Id
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
 • Id
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

HUR - Genom observationer, samtal och elevuppgifter.

Enligt matris.

VAD - Enligt avsnitt förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen genomförs i regel med en lugn samling, uppvärmning, huvudaktivitet och en avslutning bestående av styrka och avslappning. 

Hinderbana övas varje vecka.

Eleverna påverkar undervisningen genom önskemål vad som skall genomföras och genomför delar av uppvärmningen/huvudaktiviteten. 

Under lektionerna sker samtal om vad, varför och hur vi genomför de olika aktiviteterna. kommer att vara väldigt olika till sitt innehåll beroende på vilken aktivitet som genomförs men något som är centralt är att sammansatta motoriska rörelser, kondition, samspel samt förmågan att läsa skiss/karta.

Hösen

 • Orientering
 • Racketspel/bollspel, Dans, Gymnastik

Våren

 • Kondition/styrka, bollspel
 • Löpning/Friidrott

Hinderbana, solhälsning

Lektionen inleds med en samling där de olika momenten tydliggörs och avslutas i regel med styrka och avslappning.Samtalet under lektionen är viktig för förståelsen för varför de olika momenten genomförs.

Uppgifter

 • Träningsplanering

 • Rörelse till musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.
  IDH  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  IDH  7-9
 • Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
  IDH  7-9
 • Traditionella och moderna danser, samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  IDH  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  IDH  7-9
 • Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och hygien.
  IDH  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  IDH  7-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  IDH  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  IDH  7-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  IDH  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  IDH  7-9
 • Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
  IDH  7-9
 • Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras.
  IDH  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  IDH  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  IDH  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  IDH  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: