Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenåldern ht år 3 Linehed

Skapad 2019-08-16 13:34 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 Matematik Svenska Historia
Stenåldern ht år 3

Innehåll

Syfte

Undervisningen i historia ska bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.

Centralt innehåll

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad kan det ha för orsaker och få för konsekvenser?

Tidsbegreppet stenåldern

Hur stenåldern kan iakttas i vår tid genom spår i naturen.

Våra mål inom arbetsområdet stenåldern

Men egna ord, skriftligt och muntligt, kunna redogöra för hur livet under stenåldern kunde se ut.

Genom bild/bilder visa att man förstått hur människorna levde under stenåldern.

Kunna redogöra för hur livet förändrades för stenåldersmänniskorna när man gick från att vara jägare till att bli bönder.

Kunna sätta in tidsperioden stenåldern, ungefärligt på en tidslinje.

Arbetssätt

Lyssna till skönlitterära berättelser som utspelar sig under stenåldern.

Läsa faktatexter, följa instruktioner och svara på frågor kopplade till känt innehåll.

Titta på film som beskriver hur det var att leva under stenåldern.

Samtal och diskussioner i olika grupperingar.

Bedömning

Vi kommer att observera hur eleverna deltar i klassundervisningen.

Vi kommer att titta på det skriftliga och ritade arbetet som eleverna gjort.

Vi bedömer fortlöpande hur eleven deltar i diskussioner, kan lyssna och kan följa en muntlig/skriftlig instruktion.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: