Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema naturen

Skapad 2019-08-16 13:46 i Stora Skedvi förskola Säter
Förskola
Vi kommer att arbeta med naturen på vår avdelning

Innehåll

Beskrivning av projektet: Vi tänkte på röd avdelning börja med projektet naturen som vi uppfattar kommer att intressera barnen.

Syfte: Vi vill fånga upp barnens nyfikenhet kring naturen och utveckla området efter barnens intressen och önskemål. Vår tanke är att barnen ska få utforska naturen och våran närmiljö. Vi vill att barnen ska få förståelse för naturen, och utmana barnen vidare i deras tankar.

Aktivitet: Vara ute i naturen och prata med barnen kring de fenomen som händer där. Experimentera och ta in naturen för att skapa med naturmaterial. Läsa böcker kring temat, sjunga sånger ramsor och lekar.

Uppföljning: Att observera, planera, dokumentera och reflektera. Och använda oss av lärloggen på unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: