Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 5 ht-19

Skapad 2019-08-16 13:49 i Drottningdals skola Norrtälje
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
Den här terminen kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna på olika sätt inom addition och subtraktion. Vi kommer att räkna med tal i bråkform, multiplicera och dividera Vi kommer att träna vinklar och cirkelns olika delar Vi kommer att arbeta med geometriska figurer. Vi kommer att träna enheterna längd (mm, cm och dm). Vi kommer att mäta omkrets och area.

Innehåll

 

Syfte

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under denna perioden. När perioden är över skall du kunna:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • ekvationer och olikheter
 • multiplikationstabellerna
 • att räkna division
 • tal i bråkform, multiplicera bråk, dividera bråk och förkorta bråk
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egen problem
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt
 • mätning
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • vinklar

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att använda oss av läromedlet Favorit Matematik.
 • Vi kommer att ha genomgångar i helklass.
 • Vi kommer att ha samtal såväl i helklass som i mindre grupper.
 • Du kommer att få räkna uppgifter från läroboken.
 • Du kommer att fortsätta att förbättra dina kunskaper på multiplikationstabellerna. 
 • Vi kommer ibland att plocka in andra övningar än de som finns i boken.
 • Du kommer att arbeta på iPad.
 • Du kommer att få spela spel.
 • Du kommer att göra diagnoser och test.

Bedömning

Du bedöms utifrån vad du visar för kunskaper såväl muntligt som skriftligt under lektionerna samt utifrån resultat på diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik Åk 5 Favorit matematik 5A

Du uppnår inte målet
INSATS KRÄVS
Nivå 2 - Du har nått målet
GODTAGBARA KUNSKAPER
Nivå 3 - Du har nått målen med god marginal
MER ÄN GODTAGBARA KUNSKAPER
Algebra
Du ska kunna använda matematiska begrepp, göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att kunna använda matematiska begrepp, göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter t.ex. 3 + x = 5.
Du vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav t.ex. 3 + x och kan göra enkla beräkningar på ett fungerande sätt.
Du vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav t.ex. 3 + x och kan göra beräkningar på ett väl fungerande sätt.
Omkrets och area
Du ska kunna beräkna omkretsen och arean på olika geometriska former.
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att kunna beräkna omkretsen och arean på olika geometriska former.
Du har en förmåga att beräkna omkretsen och arean på olika geometriska former.
Du har en god förmåga att beräkna omkretsen och arean på olika geometriska former.
Vinklar och geometriska objekt
Du ska kunna mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du ska även veta en cirkels olika delar samt kunna ta reda på radien och diametern.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att kunna mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du ska även veta en cirkels olika delar.
Du har en förmåga att mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du kan en cirkels olika delar.
Du har en god förmåga att mäta och namnge olika vinklar samt geometriska objekt. Du kan en cirkels olika delar.
Bråk del 1
Du ska kunna omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du ska även kunna använda begrepp som hör till området.
Du behöver utveckla din förmåga att omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du behöver även utveckla din förmåga att använda begrepp som hör till området.
Du har en förmåga att omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du använder begrepp som hör till området.
Du har en god förmåga att omvandla bråktal till blandad form och tvärtom. Du använder begrepp som hör till området.
Bråk - Addition och subtraktion
Du ska kunna addera och subtrahera liknämniga bråk.
Du behöver utveckla din förmåga att addera och subtrahera liknämniga bråk.
Du har en förmåga att addera och subtrahera liknämniga bråk.
Du har en god förmåga att addera och subtrahera liknämniga bråk.
Bråk - Förkorta
Du ska kunna förkorta bråk.
Du behöver utveckla din förmåga att förkorta bråk.
Du har en förmåga att förkorta bråk.
Du har en god förmåga att förkorta bråk.
Bråk - Multiplikation och division
Du ska kunna multiplicera och dividera bråk.
Du behöver utveckla din förmåga att multiplicera och dividera bråk.
Du har en förmåga att multiplicera och dividera bråk.
Du har en god förmåga att att multiplicera och dividera bråk.
Addition och subtraktion
Du ska kunna beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa problem inom området.
Du behöver utveckla din förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom addition och subtraktion.
Du har en förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom addition och subtraktion.
Du har en god förmåga att beräkna huvudräkningsuppgifter, ställa upp och kunna lösa textuppgifter inom addition och subtraktion.
Multiplikation
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1 - 12. Du ska kunna räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Du behöver utveckla dina förmågor inom multiplikationstabellerna 1 - 10. Du behöver utveckla dina förmågor att räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Du behärskar multiplikationstabellerna 1 - 10. Du har en förmåga att räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Du har automatiserat multiplikationstabellerna 1 - 10. Du har en god förmåga att räkna multiplikation på olika sätt t.ex. uppställning och varje talsort för sig.
Division
Du ska kunna räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Du behöver utveckla din förmåga att räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Du har en förmåga att räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Du har en god förmåga att räkna kort division, division med rest och division med 1, 10, 100 och 1000.
Textuppgifter
Du ska kunna välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du ska även kunna rätta dig själv genom att se om svaret är rimligt.
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du ska även utveckla din förmåga att rätta dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Du har en förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du rättar dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Du har en god förmåga att välja rätt räknesätt vid textuppgifter samt visa en fullständig uträkning. Du rättar dig själv genom att se om svaret är rimligt.
Prioriteringsregeln
Du ska kunna använda prioriteringsregler vid beräkningar. T.ex. att du beräknar multiplikation före addition.
Du behöver utveckla din förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar. T.ex. att du beräknar multiplikation före addition.
Du har en förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar.
Du har en god förmåga att använda prioriteringsregler vid beräkningar.
Huvudräkning
Du ska kunna använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du behöver utveckla din förmåga att använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du kan använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Du har en god förmåga att använda huvudräkning som strategi vid olika typer av uppgifter.
Negativa tal
Du ska kunna centrala metoder för beräkningar med negativa tal.
Du behöver utveckla din förmåga att använda metoder för beräkningar med negativa tal.
Du kan genomföra beräkningar med negativa tal.
Du har en god förmåga att genomföra beräkningar med negativa tal.
Beräkna vinklar
Du ska kunna vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du ska även kunna använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar.
Du bör kunna vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du behöver utveckla din förmåga att använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar.
Du kan vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du kan använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar.
Du är säker på vinkelsumman för en triangel och en fyrhörning. Du har en god förmåga att använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i fyrhörningar och trianglar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: