Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Grammar Company

Skapad 2019-08-16 13:49 i Östervåla skola F-6 Heby
Under sitt besök på Irland stöter Britt-Marie och Mats på grammatiska svårigheter i det engelska språket. På ett roligt och underhållande sätt vävs förklaringar och grammatiska regler in i berättelsen tillsammans med musik och bilder.
Grundskola F – 6 Engelska
Under sitt besök på Irland stöter Britt-Marie och Mats på grammatiska svårigheter i det engelska språket. På ett roligt och underhållande sätt vävs förklaringar och grammatiska regler in i berättelsen tillsammans med musik och bilder.

Innehåll

 

The Grammar Company är en serie på 10 delar från UR. Syftet med serien är att på ett roligt sätt belysa och förklara engelsk grammatik utifrån några utvalda moment.

The Grammar Company tar upp:

 • A och AN
 • DO och DOES
 • Plural S
 • The -ing form
 • Questions
 • Mine and Yours
 • The Future
 • Third Person S
 • There is och There are
 • Connecting Words

 

 Bildresultat för irlands flagga

Hur gör vi?

Vi tittar på programmen, samtalar om innehållet och tränar med muntliga och skriftliga övningar för att befästa kunskaperna.

 

"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till." Lgr 11

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Engelska åk 4-6 Östervåla skola

ENGELSKA 4-6

> > >
> > >
> > >
> > >
TALA
T.ex. presentera berätta beskriva
Behöver stöd för att uttrycka sig med enkla ord och meningar.
Uttrycker sig med enkla ord och meningar.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och delvis sammanhängande.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
SAMTALA
Samtala med en eller flera
Deltar med stöd i samtal genom att besvara enkla frågor.
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor.
Deltar aktivt i samtal på ett enkelt och relativt tydligt sätt.
Deltar aktivt i samtal på ett tydligt sätt och anpassar delvis språket beroende på syfte, mottagare och situation.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Lyssna och visar att man förstår (att t.ex. återge och samtala kring innehållet i det man hört.)
Lyssnar och förstår med stöd det väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Lyssnar och förstår det väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Lyssnar och förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Lyssnar och förstår innehållet och uppfattar detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
SKRIVA
berättelser beskrivningar meddelanden instruktioner
Behöver stöd för att uttrycka sig med enkla ord och meningar.
Uttrycker sig med enkla ord och meningar.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
Uttrycker sig enkelt, tydligt och sammanhängande.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Läsa och visa förståelse (reflektera, återge och samtala kring innehållet i olika texter)
Läser och förstår med stöd det väsentliga i enkla texter, anpassade till årskursen.
Läser och förstår enkla texter, anpassade till årskursen.
Läser och förstår innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter, anpassade till årskursen.
Läser och förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter, anpassade till årskursen.
SPRÅKLIGA STRATEGIER
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda (gissa av sammanhanget, använda ordbok, ställa frågor/ följdfrågor osv)
Behöver stöd för att återberätta och förstå texten.
Kan förstå och bli förstådd.
Kan förstå och bli förstådd - fast svårare.
Väljer språk medvetet utifrån situationen för att förstå och bli förstådd.
OMVÄRLDSKUNSKAP
Kunskap om olika livsvillkor, om sociala och kulturella företeelser i områden där engelska används.
Du kan med stöd berätta om kultur och vardagsliv.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om kultur och vardagsliv. Du gör enkla jämförelser. (fattig/rik)
Du kan berätta om kultur och vardagsliv. Du gör jämförelser.
Du kan berätta om kultur och vardagsliv på olika sätt.. . Du gör välutvecklade jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: