Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Hösttermin i Ty. ÅK 6

Skapad 2019-08-16 13:52 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F
Grovplanering Hösttermin i Ty. ÅK 6

Innehåll

 

Terminsplanering Tyska årskurs 6

 

Vi arbetar i årskurs 6 med att eleverna får lära sig hälsningsfraser, presentera sig, berätta om sig själv och föra enklare dialoger. De får många tillfällen att använda språket i vardagliga situationer. Kursplanen i moderna språk delas in i tre delar; förmågor, centrala innehållet och kunskapskrav. De förmågor som ska tränas och utvecklas kan ses nedan under rubriken förmågor. Dessa arbetar vi med inom alla arbetsområden och det är kring dessa som vi bygger undervisningen. Undervisningen speglar det centrala innehållet. Det centrala innehållet hittar du längst ner i det här dokumentet och är taget direkt ur kursplanen.

 

Kunskapskraven för moderna språk 4-9 återfinns i kursplanen som kan nås på skolverkets hemsida. http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/moderna-sprak

 

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 · förstå och tolka innehållet i talat språk och i olika slags texter,

 

 · formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

 · använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

· anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 

 · reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Vecka

Arbetsområde

Mål, material och stoff

Förmågor

Bedömingstillfällen/utvärdering

34-37 (6a) +

38-41 (6b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42-44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48-51

 

Deutsch und Schwedisch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willkommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tschüs! – Auf Wiedersehen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Alphabet

Mål att kunna:

Hälsa med olika hälsningsord

Fråga efter och säga ditt namn

Några ord som är lika på svenska och tyska

Kroppsdelar

 

 

 

Använda olika ord för att hälsa och berätta varifrån du kommer och fråga varifrån dina kompisar kommerberätta hur du mår fråga kompisar hur de mår lite fakta om de tysktalande länderna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

säga hejdå på olika sätt berätta om din adress och ditt telefonnummer fråga kompisar om deras adresser och telefonnummer frågeord på tyska siffrorna 0-12 fakta om Berlin, Wien och Bern – huvudstäderna i de tysktalande länderna

 

 

alfabetet på tyska några tyska bokstäver namn på djur ein, eine kein, keine siffrorna 13-20 de fyra räknesätten

Förstå och tolka innehållet i talat språk i olika slags texter

formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt avslutande prov i slutet av terminen

 

 

 

Lyssna och läsa — reception

 

 · Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

 

 · Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

 

· Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

 

· Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

 

· Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

 

· Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier. ’

 

· Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 

· Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 

· Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: