Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbärsdalen Teamplan - Barns delaktighet och inflytande - Ht19/Vt20

Skapad 2019-08-16 13:54 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Öjersjö Brunns förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Vart ska vi?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

Hur gör vi?

- Diskussioner om vad demokrati är och dess innebörd

- Omröstningar i olika situationer  

- Gruppaktiviteter/samarbetsövningar

Hur blev det?

Vi har under terminens gång pratat om demokrati och delaktighet och har haft flera omröstningar i gruppen där vi röstat på bland annat vilken färg degen vi ska göra ska ha, vilken bok vi ska läsa på vilan och vilken låt vi vill ha som städlåt kommande veckor. Vi pratar om, lyfter och sätter ord på vad samarbete är/kan vara i olika former och situationer. 

Var är vi?

För att synliggöra vad demokrati är och ens egen möjlighet att påverka sin situation och vår verksamhet/undervisning har vi titt som tätt olika diskussioner och omröstningar vilket är uppskattat hos barnen. För att göra det tydligt för barnen brukar vi använda oss av tex färgpennor i de färger som vi får önskemål om att degen ska vara och varsin kapplastav som de en och en sedan lägger vid den färg de önskar på degen. Sedan läser vi tillsammans av resultatet. Vi vill jobba vidare med gruppaktiviteter/samarbetsövningar under vårterminen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: