👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kap 4 pedagogisk planering åk 5 Sofia skola

Skapad 2019-08-16 13:55 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Området är vikt och volym.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:
I det här avsnittet får eleverna arbeta med liter, deciliter och centiliter. Uppgifterna i kapitlet är främst utformade för att växla mellan olika enheter och kunna göra jämförelser. Upplägget med enheterna kilogram, hektogram och gram följer samma mönster. 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas? 

Det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med i ca 4 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Genomgångar där eleverna arbetar först individuellt, par, grupper och i helklass diskussion. 
- Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
- Arbeta med NOMP (digitalt hjälpmedel) eller kängurumatte.
- Läxor
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna följande:

- Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter

- Växla mellan olika volymenheter

- Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram

- växla mellan olika viktenheter

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar i par, grupp och i helklass under lektionerna.

- Resultatet på diagnosen efter avslutat kapitel.

- Använda lämplig metod vid beräkningar av area.

- Eventuellt prov.  

 

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6