Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn Teamplan - Förskola och hem - Ht19/Vt20

Skapad 2019-08-16 13:59 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.4 Förskola och hem För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

Vart ska vi?

Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. 

 

 

Hur gör vi?

 •       Tydlighet

       Öppen kommunikation

       Tydliga och trygga i vår profession


 

Hur blev det?

 

 Vi har varit väldigt aktiva på Unikum sista månaderna för att vårdnadshavarna ska få en bättre inblick i vår verksamhet. Vi är inlyssnande gentemot föräldrar som har frågor och funderingar. Vi är trygga i vår profession och har utstrålat detta mot föräldrarna. Vi har varit tydliga och samspelta i vår kommunikation och det spelar ingen roll vem av oss föräldrarna pratat med -de har fått samma svar.

Bjudit in till delaktighet under både föräldramöte samt under kartläggningssamtalen. -delårsutvärdering 7 januari 2020

 

Vi har haft en bra nivå gällande inlägg som gått ut via unikum, ca ett gemensamt lärloggsinlägg i veckan. Vi har en rak och god kommunikation med vårdnadshavare om aktuella händelser eller behov. Vi pedagoger känns samspelta i hur vi möter vårdnadshavare och vad vi överlämnar. -utvärdering 4 maj 2020

 

Var är vi?

Att kommunikationen mellan oss fungerat så pass bra har lett till att vårdnadshavarna får likvärdig information oavsett vem de pratat med, vilket har varit väldigt framgångsrikt. Föräldragruppen känns trygg vilket avspeglas på barnen. Trots jobbiga lämningar har föräldrarna visat tillit till oss i att lämna över sina barn. Vi har upplevt att de har känts trygga och haft tillit till att de tillvägagångssätt vi föreslagit fungerar eller i alla fall är har varit värda att prova. -delårsutvärdering 7 januari 2020

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

Vårdnadshavarna har genom unikuminläggen en god inblick i vår pedagogiska verksamhet och dess innehåll. Bemötandet från oss pedagoger gentemot vårdnadshavare är likvärdigt.

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

Kontinuerlig uppdatering med relevant innehåll. Vi har en god kommunikation i arbetslaget vilket avspeglas i kontakten med vårdnadshavarna.

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Svarsunderlaget för enkäten som gick ut till vårdnadshavarna hade väldigt låg svarsfrekvens bland Bullerbyns vårdnadshavare. Vi kan vara tydligare gentemot vårdnadshavarna hur viktigt detta underlag är för oss när vi utvärderar och utformar den verksamhet som deras barn befinner sig i.

Har vi genom våra insatser gett vårdnadshavare goda förutsättningar och möjligheter att känna sig delaktiga och kunna utöva inflytande på verksamheten/utbildningen?

Under föräldramötet i höstas hade vårdnadshavarna goda möjligheter att själva diskutera vad de anser är viktigt att deras barn får med sig under sin förskoletid. Dock var det väldigt låg uppslutning från just Bullerbyn.

Vilket engagemang och intresse visar vårdnadshavarna för det vi gjort, dvs. den verksamhet och utbildning vi erbjuder?

Vi får en del feedback och kommentarer kring unikuminläggen. Utöver det för vi en daglig dialog kring vad barnet gjort under sin dag på förskolan. I samband med den dagliga dialogen får vi respons på verksamheten, både övergripande och mer direkt.

Hur märks det bland vårdnadshavarna?

Vi upplever att vi har en trygg grupp vårdnadshavare som uttrycker direkt för oss om det är något de funderar över.

 Är vi på rätt väg?

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra i samarbetet- Förskola och hem-?

Fortsätta som vi gör. Vi ser att vårt arbete med unikum fungerar bra och vi fortsätter använda oss av denna metod för att skapa relationer med samt ge inblick i vår verksamhet.

-utvärdering 4 maj 2020

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: