👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Engelska åk 6

Skapad 2019-08-16 14:02 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Engelska
Beskrivning av arbetsområdet

Innehåll

Konkreta mål

 • New York, skillnader mellan amerikanska och engelska språket
 • cykelns delar, some/any
 • djur
 • allahelgonafirandet, viktiga småord och verb, who/which
 • fördomar och köksord, temaformer så som see, saw, seen
 • livräddning och kroppsdelar, hade gjort - had done
 • Australien
 • flygord, stavningsförändringar i plural

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi redovisar vår läxa på fredagar och får eventuellt ny läxa på måndagar.

Ibland arbetar vi med News in levels.

 

Såhär visar jag att jag kan

Du deltar aktivt under lektionstid.

Vi kommer att ha skriftliga inlämningar av texter samt diagnoser inom olika arbetsområden knutna till boken New Champion 6.

Varje vecka får du redovisa dina gloskunskaper och förmåga att skriva meningar skriftligt. Du ska också delta aktivt och visa att du förstår och kan samtala om det som är veckans arbetsområde.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6