👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wind und Wetter: Das Dach 2, Kapitel 4

Skapad 2019-08-16 14:06 i Trojenborgsskolan Mjölby
Grundskola F Moderna språk - språkval
Detta arbetsområde handlar om väder och vind och hur man säger olika ord, fraser och uttryck kopplade till väder och vind. Även under kapitlet behandlas personliga pronomen i ackusativ samt verbet "möchte"

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska lära dig ord kopplade till väder, årstider, månader, veckodagar. Personliga pronomen i ackusativ samt verbet " möchte" finns även som mål

Du ska kunna tala om vädret

Du ska repetera och kunna veckodagarna, månaderna och årstiderna

Du ska kunna be artigt om något och använda möchte

 

Så här ska vi arbeta

 

 4A Wie ist das Wetter s.42 Textbuch

Övningar 065 ( s.57ff. övningsboken) Die vier Jahrezeiten

066 Bildbeschreibung

067 Der, das, die

4B Die sportliche Familie s.44 Textbuch

 Övningar 069 (s.60ff. övningsboken] Wer ist X in Text 4B

070 Fragen zum Text 4B

071 WortkundeC-A Niveau

072 Kombination 4B C-A Niveau

4C Zu viel Regen-zu viel Wind-zu viel Schnee [ s.47 Textbuch]

 Övningar 073  ( s.63ff. övningsboken) Kombination 4C

074 Berätta och sök ord[4C]

075 Die Monate

4D Eine Wetterkarte von Europa s.50 Textbuch

Övning 076( s.64 övningsboken) Kannst du antworten

4F Die Schweiz s.53 Textbuch

081 (s.68 ff. övningsboken] Ackusativ: ihn eller sie

082 Ackusativ av personliga pronomen[mich, dich,uns, Sie]

083 Personliga pronomen: översättning

084 möchte: Lückensätze

085 möchte: Übersetzung C-A Niveau

086 Ein Kreuzworträtsel C-A Niveau

 

 

Det här ska bedömas

Kapitlet kommer avsluta med ett skriftligt prov där alla delar som nämns i målbeskrivningen ovan finns med. Provet kommer att ske under veckorna 40-41 med reservation för förändringar.

 

 

Uppgifter

 • Wetter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9