Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dela i mindre grupper på avdelningen Stugan

Skapad 2019-08-16 14:14 i Björktjära förskola Bollnäs
Hur vi planerar att dela in våra barn i mindre grupper.
Förskola
Hur vi planerar att dela in våra barn i mindre grupper.

Innehåll

Nuläge

Vi vill dela in gruppen i mindre grupper för att underlätta läroplansarbetet och måluppfyllelsen.

Mål

Hösten 2020 ska vi minst tre dagar i veckan dela in gruppen i två mindre grupper på förmiddagen och ha olika planerade aktiviteter. Dessa aktiviteter koncentrerar sig på tre olika teman, aktiv utevistelse, rörelse och skapande.

Syfte

För att i mindre grupper kunna genomföra olika moment som stödjer läroplansmålen.
Att kunna anpassa undervisningen utifrån barnens behov, våra äldre och yngre barn har behov av olika aktiviteter och undervisning.

Genomförande

Vi delar in grupperna utefter ålder och utefter hur vi tror de passar in med de andra i gruppen.

All personal är ansvarig för sin varsin grupp.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar fortlöpande i Unikum, med text och bilder, på vad de olika grupperna gör under de tre teman vi har bestämt.

Ansvar

All personal ansvarar för sin grupp, att planera aktiviteter dessa dagar och att de dokumenteras.

Uppföljning

Vi gör fortlöpande uppföljningar och utvärderingar

Om det börjar nya barn på avdelningen så får vi planera hur de bäst passar in i de olika grupperna och göra justeringar efter behov.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: