Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget 2019

Skapad 2019-08-16 14:22 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 9 Historia
Europa blomstrar, nya delar av världen erövas och fler länder börjar industrialiseras. Samtidigt växer spänningarna i Europa. Spänningar som leder till ett krig som världen aldrig tidigare har skådat...

Innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska kunna:

- redogöra för förutsättningar och orsaker till första världskriget
- beskriva vilken som är den utlösande faktorn till första världskriget
- förklara historiska begrepp som t ex nationalism, kolonialism och imperialism samt sätta dem i ett sammanhang
- veta hur kartan såg ut i Europa i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet
- veta vilka de stora kolonialmakterna var samt vilka delar av världen som de koloniserade
- berätta i stora drag om världskriget, årtal, slag och händelser
- redogöra för Versaillesfreden
-  berätta vilka konsekvenser blev av det första världskriget samt av koloniseringen

- använda och analysera historiska källor 

 

 

Hur ska vi jobba med innehållet?

- genomgångar
- film
- läsa olika typer av texter
- rollspel/diskussioner

 

Hur ska arbetet redovisas?

En uppgift på en lektion 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Första världskriget Thunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Orsaker och konsekvenser
Eleven visar sin kunskap genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Användande av historiskt källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: