Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4-6

Skapad 2019-08-16 14:29 i V Bodarna skola Alingsås
En pedagogisk planering i ämnet Idrott och hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

Under året kommer du att:

 • Öva på grundmotoriska rörelser som exempelvis krypa, åla, klättra och springa
 • Dansa enkla danser och röra dig till musik
 • Orientera med hjälp av kartor och öva på kartornas färger och de vanligaste karttecknen
 • Testa på olika bollsporter och idrotter samt träna på att anpassa dina rörelser efter aktiviteten 
 • Testa på olika lekar
 • Ha redskapsgymnastik där du kommer få öva på att sätta ihop olika rörelser till komplexa rörelsemönster
 • Åka till simhallen för simundervisning och livräddning
 • Diskutera varför olika typer av träning och rätt kost är viktigt utifrån hälsoperspektiv
 • Att förebygga skador genom att värma upp, följa regler och samtala om detta under lektionen

Uppgifter

 • v.17 - v.19 Orientering

 • v.13 - v.16 Allemansrätten

 • v. 12 Dans

 • Hälsa v.8 - v.10

 • v.2 - v.6 Lekar Idrottslektion åk 4

 • v.2 - v.6 Idrottslektioner åk 4

 • Terminsplanering åk 4 vt 21

 • Lucia dans - Alla

 • Idrottslektioner v.46

 • Terminsplanering Idrott & Hälsa åk 4 ht 20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk. 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ansvarstagande
Deltar inte i alla moment. Har inte kunnat visa intresse för att utvecklas.
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Tar till viss del av ansvar för skolans idrottsmaterial.
Deltar aktivt i samtliga moment. Tar ansvar för skolans idrottsmaterial.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment. Ställer frågor och hjälper till i undervisningen. Tar stort ansvar för skolans idrottsmaterial.
Samarbete/regler
Tar sällan hänsyn till sina kamrater och har svårt att följa uppgjorda regler.
Tar ofta hänsyn till sina kamrater och följer uppgjorda regler och domslut.
Följer uppgjorda regler och domslut. Bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt.
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt genom att kompromissa, vara ödmjuk och lösa konflikter.

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Boll- och nätspel
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika spelen.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser relativt väl till de olika spelen
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sin rörelse väl till de olika spelen.
Redskapsgymnastik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter egen förmåga och anpassar sina rörelser till viss del.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser relativt väl.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser väl.
Friidrott
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter egen förmåga och anpassar sina rörelser till viss del.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser relativt väl.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser väl.
Uthållighet
Deltar inte aktivt
Deltar efter egen förmåga.
Deltar aktivt under större delen av lektionerna.
Deltar aktivt under hela lektioner.
Simning
Har inte uppvisat simkunnighet.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.

Rörelseförmåga i danser och träningsprogram till musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Danser och träningsprogram till musik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar i danser och motionsprogram till musik.
Visar känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.
Visar en god känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.

Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Utvärdera
(utvärdering görs i åk. 6)
Har inte deltagit eller gjort de uppgifter och reflektioner som krävs och har därmed inte visat kunskap om sambandet mellan mat, motion och hälsa.
Kan föra enklare resonemang om hur träning kan påverka den egna hälsan.
Kan föra utvecklade resonemang om hur träning kan påverka den egna hälsan.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur träning kan påverka den egna hälsan.

Friluftsaktiviteter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Planera och genomföra
Har inte deltagit i skolans friluftsaktiviteter.
Deltar i skolans friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Orientering
Har deltagit i för liten omfattning eller behöver bli mer säker på att orientera med hjälp av karta.
Kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta.

Säkerhet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förebygga skador
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd eller har inte visat kunskaper om hur man kan förebygga risker vid belastning till exempel vid fysisk aktivitet.
Kan ge enkla beskrivningar på hur man förebygger skador som är föreknippade med lekar, spel och idrott.
Kan ge utvecklande beskrivningar på hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrott.
Kan ge väl utvecklande beskrivningar på hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrott.
Simning
Har inte uppvisat simkunnighet
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Hantera nödsituationer
Har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: